Header Team Deviaa

Waarom is een vertrouwenspersoon nodig?

25-04-2023

Pexels cottonbro studio 4098369

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon op de werkvloer is essentieel voor een veilige en gezonde werkomgeving

De vertrouwenspersoon is een persoon binnen een organisatie die speciaal is aangesteld om medewerkers bij te staan in het geval van problemen rond ongewenste omgangsvormen op het werk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over pesterijen, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie op de werkvloer. Het is belangrijk om te begrijpen wat de rol van de vertrouwenspersoon is en waarom deze zo belangrijk is voor een veilige werkomgeving.

Het nut van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is er om medewerkers te helpen bij het vinden van een oplossing voor problemen op het werk. Hij of zij biedt een luisterend oor en geeft advies over hoe de medewerker het beste met de situatie kan omgaan. Het is daarbij belangrijk om te weten dat de vertrouwenspersoon altijd vertrouwelijk omgaat met de informatie die hij of zij krijgt. Dat betekent dat de medewerker vrijuit kan spreken zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn of haar baan.

Daarnaast kan de vertrouwenspersoon ook een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van nare situaties op het werk. Door te zorgen voor goede voorlichting en training over bijvoorbeeld pesten en seksuele intimidatie, kan de vertrouwenspersoon bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Daarnaast is het ook belangrijk om te benadrukken dat de vertrouwenspersoon er niet alleen voor medewerkers is, maar ook voor leidinggevenden en andere personen binnen de organisatie. Zij kunnen immers ook te maken krijgen met ongewenst gedrag en hebben dan ook behoefte aan iemand die ze vertrouwelijk kunnen benaderen voor hulp en/of advies.

De noodzaak van een vertrouwenspersoon

Het hebben van een vertrouwenspersoon is niet alleen belangrijk voor medewerkers die problemen ervaren op het werk, maar ook voor de organisatie als geheel. Een veilige werkomgeving draagt bij aan een hogere productiviteit, minder verzuim en een betere werksfeer. Bovendien kan het voorkomen van ongewenste gedragingen op het werk voorkomen dat de organisatie te maken krijgt met claims of rechtszaken.

Risico's van het ontbreken van een vertrouwenspersoon

Als er geen vertrouwenspersoon is, kan dit leiden tot onveilige situaties op het werk. Ten eerste kunnen medewerkers zich niet veilig voelen om problemen of klachten te bespreken als er geen vertrouwenspersoon beschikbaar is. Als gevolg hiervan kunnen problemen zoals pesten, discriminatie, intimidatie of geweld onopgemerkt blijven en kunnen medewerkers hiermee blijven rondlopen, wat kan leiden tot ernstige psychische en fysieke gezondheidsproblemen.

De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon op de werkvloer is essentieel voor een veilige en gezonde werkomgeving

Ten tweede kan het ontbreken van een vertrouwenspersoon leiden tot een gebrek aan vertrouwen en communicatie op de werkvloer. Als medewerkers niet het gevoel hebben dat ze hun problemen kunnen bespreken met een onafhankelijk en vertrouwelijk persoon, kan dit leiden tot spanningen en wantrouwen tussen collega's onderling, wat de werksfeer negatief beïnvloedt en de productiviteit kan verminderen.

Ten derde kan het ontbreken van een verrouwenspersoon resulteren in juridische en financiële risico's voor organisaties. Als er bijvoorbeeld sprake is van ongewenst gedrag en dit niet tijdig wordt aangepakt, kan dit leiden tot juridische procedures, boetes en aansprakelijkheidsclaims tegen de organisatie.

Kortom, het ontbreken van een vertrouwenspersoon op de werkvloer kan leiden tot een gebrek aan communicatie en vertrouwen, psychosociale risico's voor medewerkers en juridische en financiële risico's voor organisaties. Het is daarom van essentieel belang dat organisaties de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon serieus nemen en ervoor zorgen dat deze functie goed wordt ingevuld.

Bovendien kan het ontbreken van een vertrouwenspersoon leiden tot imagoschade voor de organisatie. Als er geen goede procedure is om klachten over ongewenst gedrag op te lossen, kan dit leiden tot negatieve publiciteit en een slechte reputatie.

Een vertrouwenspersoon is van groot belang voor een gezonde en veilige werkomgeving. Door medewerkers te ondersteunen bij problemen op het werk en bij te dragen aan preventie van ongewenst gedrag, draagt de vertrouwenspersoon bij aan een betere werksfeer en een hogere productiviteit. Het ontbreken van een vertrouwenspersoon kan leiden tot onveilige situaties op het werk, en gezondheidsproblemen voor medewerkers.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening van Externe Vertrouwenspersoon? Kijk dan op onze website, bel naar 078 4444 000 of mail naar vertrouwenspersoon@deviaa.nl.

Dit artikel delen:

Lees meer over:

Home Sfeerfoto Deviaa

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten