Omgaan met een naaste met narcisme

Bent u opgegroeid met een ouder met narcisme? Of heeft u een partner met narcisme? Dan kan dit een grote invloed hebben (gehad) op u. Vaak is er sprake van afhankelijkheid en manipulatie. Dit staat een gezonde relatie in de weg. 

Narcisme volwassenen

Narcisme

Het kernprobleem van narcisme is een overdreven gevoel van eigenwaarde en een diepgaande behoefte aan bewondering en erkenning van anderen. Mensen met narcisme hebben vaak een opgeblazen gevoel van hun belangrijkheid en geloven dat ze uniek en superieur zijn ten opzichte van anderen. Ze kunnen een gebrek aan empathie tonen en zijn zich niet echt bewust van de gevoelens en behoeften van anderen. Dit overdreven gevoel van eigenwaarde gaat vaak gepaard met een diepe angst om als minderwaardig of ontoereikend te worden beschouwd. Om deze angst te vermijden, zoeken mensen met narcisme voortdurend bevestiging en bewondering van anderen.

Ook kunnen mensen met narcisme vaak slecht tegen kritiek. Zij reageren hierop met extreme boosheid of negeren de kritiek juist. Narcistische symptomen vallen op een breed spectrum. Niet alle mensen met narcisme hebben een persoonlijkheidsstoornis, alleen wanneer de kenmerken nadrukkelijk aanwezig zijn en het leven van diegene negatief wordt beïnvloed spreken we van een persoonlijkheidsstoornis. Narcistische gedragingen komen binnen de privésfeer meer tot uiting. Thuis, waar ze zich meer op hun gemak voelen, kunnen ze hun ware aard vaker tonen, inclusief hun behoefte aan bewondering en controle. Het lijkt voor de buitenwereld heel normaal, maar thuis komt het narcisme wel degelijk tot uiting.

Wat zijn mogelijke oorzaken van narcisme?  

Narcisme ontstaat vaak door verschillende factoren. Onder andere genetische aanleg speelt een rol, maar ook de opvoeding en de omgevingsfactoren. Als een kind bijvoorbeeld steeds geprezen wordt, zonder dat het leert om verantwoordelijkheid te nemen voor het gedrag kan het een extreem gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Ook overmatige bewondering en het ontbreken van feedback in de omgeving kan leiden tot een onrealistisch zelfbeeld.

Tenslotte kunnen traumatische gebeurtenissen, zoals misbruik en verwaarlozing ook leiden tot het ontwikkelen van narcisme. In dat geval is narcisme een strategie voor het omgaan met de emotionele pijn. 

Behandeling

Vanuit Deviaa bieden we professionele hulp aan kinderen en volwassenen die een liefdes-, familie-, werk- of vriendschappelijke relatie hebben met een persoon met narcistische patronen. Dit doen we in de vorm van behandel- en begeleidingsgesprekken. We geven u meer uitleg over wat narcisme inhoudt en reiken u handvaten aan in het omgaan met narcisme. 

U heeft daarnaast ook de mogelijkheid om een online cursus te volgen, deze cursus is ontwikkeld door een gedragstherapeut van Deviaa. De cursus geeft u meer informatie over wat narcisme inhoudt en waarom bepaalde gedragspatronen zich ontwikkelen. Er wordt ingegaan op belangrijke onderwerpen als hechting in de relatie en gaslighting en handvaten gegeven op gebieden als communicatie, intimiteit en seksualiteit. De cursus kunt u bekijken wanneer u wilt en u kunt de informatie naar behoefte nog eens rustig terug luisteren. Tijdens de online cursus is er ook ruimte voor persoonlijke begeleiding.

 6256Deviaa (1)

Bij Deviaa gaan we voor een persoonlijke en deskundige aanpak. Wij gaan uit van uw mogelijkheden en proberen de kwaliteiten te versterken die u verder helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten