Angst

Heeft u dagelijks last van angst? Voelt u zich angstig zonder dat er werkelijk gevaar dreigt? Ervaart u vaak lichamelijke klachten, bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn, door zenuwen? Durft u door de angst bepaalde dingen niet te ondernemen? Dan kan het zijn dat u een angststoornis heeft. 

Autisme bij vrouwen koffie drinken deviaa

Wanneer is er sprake van een angststoornis? 

Iedereen heeft wel eens te maken met angst. Dit is in zekere mate positief, want angst helpt ons reageren op mogelijk gevaar. Wanneer u zich bewust wordt van een angstige gedachte, een dreiging  of een stressor, kan deze waarneming leiden tot een reeks lichamelijke reacties. Uw hart gaat bijvoorbeeld sneller kloppen, uw ademhaling versnelt en soms begint uw lichaam te trillen. Op deze manier maakt het lichaam zich klaar om goed met de waargenomen stressor om te kunnen gaan.

Echter, deze lichamelijke reacties als reactie op een stressor kunnen ook leiden tot een versterking van de angst. Wanneer een persoon een situatie nadert waarin hij/zij eerder stress of angst heeft ervaren, kan het lichaam automatisch reageren met de beschreven fysiologische veranderingen zoals een versnelde hartslag. Dit gebeurt als voorbereiding op een mogelijke dreiging. De persoon kan hierdoor echter nog angstiger worden dan nodig is, wat uiteindelijk kan leiden tot vermijding van vergelijkbare situaties in de toekomst. Deze angst is een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan het ontstaan van een angststoornis. 

We spreken van een angststoornis wanneer de angst zo heftig wordt dat het uw dagelijks leven verstoort. U voelt zich angstig wanneer er helemaal geen gevaar dreigt en gaat daardoor de situaties die angst oproepen vermijden. Uw angst brengt lijden mee en belemmert uw ontwikkeling en zelfontplooiing. We spreken in dat geval van een ongezonde angst en noemen dat een angststoornis. Er zijn verschillende soorten angststoornissen

Wat zijn mogelijke oorzaken van een angststoornis?

Voor het ontstaan van een angststoornis is vaak niet één specifieke oorzaak aan te wijzen. Er zijn verschillende risicofactoren voor het ontstaan van overmatige angst. Onder andere erfelijkheid kan een rol spelen. Hiernaast zijn er specifieke stoffen in het brein betrokken bij de regulatie van stemming en angst. Onbalans in deze neurotransmitters kan angstsymptomen veroorzaken.

Ook kan het gebruik of de terugtrekking van bepaalde middelen angstgevoelens veroorzaken of verergeren. Ten slotte kan ook uw karakter een rol spelen in combinatie met één van de andere factoren. Mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme of negatief denken kunnen vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van overmatige angst.

Pexels cottonbro studio 4098362

Behandeling

Angststoornissen verdwijnen helaas vaak niet vanzelf. Daarom is een passende behandeling nodig. Vanuit Deviaa bieden wij professionele behandeling en begeleiding aan volwassenen met een angststoornis. De therapeut gaat samen met u op zoek naar de oorzaak van de angst en geeft uitleg over uw angststoornis. Vervolgens wordt er in overleg met u besproken welke behandelingsmethode wordt ingezet, we maken onder andere gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie. 

Wanneer u angstproblematiek heeft, kunt u opzien tegen de behandeling vanuit de angst om de controle te verliezen tijdens de behandeling. Mensen met een angststoornis kunnen het lastig vinden om dit gevoel van controle los te laten. Samen met u gaan we ook hierover in gesprek en nemen dit mee in het plan van aanpak. 

 6256Deviaa (1)

Bij Deviaa gaan we voor een persoonlijke en deskundige aanpak. Wij gaan uit van uw mogelijkheden en proberen de kwaliteiten te versterken die u verder helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten