Hechtingsproblematiek

Heeft u moeite met uw zelfbeeld? Bent u wantrouwend tegenover anderen? Voelt u een sterke angst om verlaten te worden? Is er veel gebeurd in de band tussen u en uw ouders? Dan kan het zijn dat u uzelf onveilig voelt wanneer mensen emotioneel dicht bij u komen. Het kan zijn dat er dan sprake is van hechtingsproblematiek. 

Hechting volwassenen

Hechting is de band tussen u en uw ouders die in de eerste levensjaren is ontstaan. Hechting is het verlangen om in allerlei situaties maar zeker in de bedreigende, nabijheid te zoeken van de ouder(s) of andere personen die voor u heel belangrijk zijn.

De hechtingsrelatie tussen u en uw ouders heeft invloed op uw zelfbeeld, de vriendschappen die u aangaat met anderen en op de manier waarop u omgaat met stress. In de meeste gevallen heeft een kind een veilige hechting. Het kind ervaart de ouders of verzorgers als een veilige basis waardoor hij of zij in staat is om de omgeving te gaan verkennen, te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen. Wanneer de hechting tussen u en uw ouders verstoord is kan er een onveilige hechting zijn ontstaan. Deze ervaringen hebben invloed op hoe u relaties aangaat en emotionele verbondenheid ervaart. Een onveilige hechting kan zich bij u uiten in een vermijdende, ambivalente of gedesoriënteerde hechtingsstijl. 

Vermijdende hechtingsstijl: 

Mensen met een vermijdende hechtingsstijl zijn vaak afstandelijk, hebben moeite met het uiten van emoties en zijn erg onafhankelijk. Ze vermijden nauwe emotionele banden en hechten minder waarde aan de bevestiging van anderen.

Ambivalente hechtingsstijl:

Mensen met een ambivalente hechtingsstijl zijn vaak onzeker over de beschikbaarheid en reacties van hun hechtingsfiguren. Ze kunnen angstig en bezorgd zijn over het feit dat anderen hen zouden kunnen verlaten en zoeken voortdurend bevestiging en geruststelling van anderen.

Gedesoriënteerde hechtingsstijl:

Mensen met een gedesoriënteerde hechtingsstijl ervaren angst en verwarring in hun relaties. Ze kunnen moeite hebben met het begrijpen en voorspellen van het gedrag van hun hechtingsfiguren, wat leidt tot verwarring.

Tenslotte kunt u ook een reactieve hechtingsstoornis hebben ontwikkeld, dit is een psychische stoornis die alleen voorkomt bij extreme verwaarlozing, mishandeling of herhaalde wisselingen van verzorgers. Bij een reactieve hechtingsstoornis zal u als volwassene weinig tot geen troost zoeken bij anderen. Of u zal uzelf juist hechten aan iedere persoon omdat er nooit een duidelijke hechtingsfiguur was in uw kindertijd. 

Wat zijn oorzaken van hechtingsproblematiek? 

Een onveilige hechting kan ontstaan doordat uw ouders vaak negatief, afwijzend of niet-sensitief op u reageerde. Onvoorspelbaar of overbezorgd gedrag van uw ouders kan ook een oorzaak zijn voor het ontwikkelen van een onveilige hechtingsstijl. Ook verwaarlozing of misbruik in uw kinderjaren kan onder andere ook een onveilige hechting als gevolg hebben. 

Niet alle personen met een onveilige gehechtheid hebben een hechtingsstoornis. Daarnaast ervaart ook niet elk persoon met een onveilige gehechtheid een probleem.

Behandeling

Hechtingsproblematiek kan een grote invloed hebben op u en de relaties die u met anderen heeft of aangaat. Vanuit Deviaa bieden we professionele hulp aan volwassenen met hechtingsproblematiek. We onderzoeken met elkaar de oorzaak van uw hechtingsproblemen en geven u inzicht hierin. Daarnaast kijken we samen met u en voor uw belangrijke personen in uw omgeving welke behandeling voor u hierin het best passend is om gebeurtenissen te verwerken en gedragspatronen te veranderen. 

Deviaa heeft niet de mogelijkheid om mensen met een geclassificeerde hechtingsstoornis te behandelen.

 6256Deviaa (1)

Bij Deviaa gaan we voor een persoonlijke en deskundige aanpak. Wij gaan uit van uw mogelijkheden en proberen de kwaliteiten te versterken die u verder helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten