Mishandeling en/of misbruik

Heb jij te maken (gehad) met fysieke mishandeling of seksueel misbruik? Voelt het pijnlijk om het hardop te zeggen, maar heb je ervaren dat ouders of belangrijke andere volwassenen in je omgeving je vaak uitscholden, kleineerden of bedreigden? Of werd jij lichamelijk of emotioneel verwaarloosd? In dat geval spreken we van mishandeling. 

Angst

Mishandeling 

Als kind heb je recht op een geweldloze opvoeding. Helaas wordt er niet altijd voldaan aan dit recht. Mishandeling wordt gezien als elk gewelddadig of bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard tussen een volwassene en jou als kind. Er zijn verschillende manieren of combinatie van manieren waarop je mishandeld kan worden:

  • Seksueel misbruik: onder seksueel misbruik valt misbruik, aanranding of het toelaten ervan. Dit gedrag wordt opgedrongen aan jou als kind door anderen, meestal volwassenen, maar soms zelfs door andere kinderen;
  • Fysieke mishandeling: alle opzettelijke lichamelijke mishandelingen, zoals slaan of schoppen. Dit kan ook met behulp van een voorwerp of wapen;
  • Emotionele mishandeling: dit gebeurt vaak verbaal, zoals verbaal dreigen, uitschelden, kleineren etc.;
  • Fysieke verwaarlozing: bij deze vorm krijg jij als kind niet de fysieke basisbehoeften, zoals eten en drinken;
  • Emotionele verwaarlozing: je krijgt als kind niet de emotionele basisbehoeften, denk bijvoorbeeld aan positieve aandacht, steun, hulp als het even niet lukt etc.

Als je als kind te maken hebt (gehad) met mishandeling ben je vaak kwetsbaar, verdrietig, machteloos en boos. Daarnaast heb je een verhoogde kans op angst en depressie. Je kunt door deze mishandeling een PTSS ontwikkelen. Doordat je zelf agressief behandeld bent, kan je meer geneigd zijn om zelf ook agressief te handelen. Dat agressieve handelen kun je uiten naar de ander, maar ook naar jezelf in de vorm van zelfbeschadiging. Daarnaast kan je een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Hierdoor kun je moeilijkheden ervaren in het aangaan van relaties en ben je gevoeliger voor angsten, depressies of verslavingen. 

Oorzaken van mishandeling 

Mishandeling ontstaat niet zomaar, er is altijd een achterliggende oorzaak. Daders die jou mishandeld hebben, handelen vaak vanuit eigen onvermogen of pijn. Zij hebben zelf vaak ook tekort gehad aan aandacht als kind of er is sprake van onderliggende problematiek of stoornis(sen). Veel van deze mensen zouden graag op een andere manier omgaan met jou als kind, maar zitten vast in een negatieve spiraal, waaruit ze zelfstandig niet meer los kunnen komen. In deze spiraal is hun manier van handelen schadelijk voor henzelf en voor jou als kind. Daarnaast kunnen ouders té hoge verwachtingen van jou als kind hebben. Wanneer jij volgens je ouders niet voldoet aan de verwachtingen kan er een ongezonde reactie in de vorm van mishandeling ontstaan. Hoewel er dus vaak een oorzaak is voor het gedrag van de volwassene die jou verdriet of pijn doet, moet dit gedrag wel stoppen, want het is schadelijk voor jou en het mag niet! Jij bent het waard om dit gedrag te stoppen!

Behandelingen

Vanuit Deviaa bieden we professionele begeleiding aan slachtoffers én daders van mishandeling. Slachtoffers en daders zullen nooit dezelfde behandelaar krijgen. Daarnaast zal er ook altijd een afweging gemaakt worden of het in jouw situatie wenselijk is dat de dader ook behandeling ontvangt bij Deviaa. 

Voor slachtoffers van mishandeling is het belangrijk om te leren dat de mishandeling niet hun schuld is. We ondersteunen jou in het verwerken van je verdriet en woede en bieden jou daarnaast handvaten aan in het omgaan met de gevolgen van mishandeling. 

Voor de daders van mishandeling is het belangrijk om de negatieve spiraal te doorbreken, dit lukt een dader vaak niet zelfstandig. Belangrijk hierbij is te achterhalen waardoor dit schadelijke patroon is ontstaan en wat nodig is om een gezond denk- en gedragspatroon te ontwikkelen. We kunnen hier professionele behandeling in bieden. 

 6256Deviaa (1)

Bij Deviaa gaan we voor een persoonlijke en deskundige aanpak. Wij gaan uit van uw mogelijkheden en proberen de kwaliteiten te versterken die u verder helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten