Autisme

Heeft u autisme? Dan zijn de alledaagse dingen voor u niet vanzelfsprekend. U vindt het moeilijk om contact te leggen met anderen. Misschien kosten onverwachte of grote veranderingen u veel moeite. U voelt zich vaak onbegrepen en u heeft regelmatig een (over)vol hoofd.  

Autisme volwassenen 2

Autismespectrumstoornis (ASS) 

Autismespectrumstoornis is een informatieverwerkingsstoornis. Het brein van iemand met autisme werkt anders dan het brein van iemand zonder autisme. Om te kunnen begrijpen waar mensen met autisme last van hebben, is het van belang om hun Informatieverwerking (ook wel prikkelverwerking) te begrijpen.

Prikkels zijn kleine stukjes informatie die via onze zintuigen naar onze hersenen gaan. Mensen zonder ASS hebben een goede filter die deze prikkels sorteert. Maar bij mensen met ASS werkt deze filter niet zo goed. Hierdoor kunnen sommige prikkels die als irrelevant worden gezien door mensen zonder autisme, heel hard binnenkomen in het autistische brein en daar alle aandacht opeisen. Andersom kan het zijn dat belangrijke prikkels door het filter niet worden opgemerkt of pas later worden opgemerkt. Dit maakt het voor mensen met autisme moeilijk om situaties goed te begrijpen: belangrijk informatie wordt soms gemist en er gaat te veel aandacht naar voor anderen onbelangrijke dingen.

Het samenvoegen van al deze losse prikkels in de hersenen tot één begrijpelijk geheel kost meer tijd en verloopt moeizamer. Doordat het brein extra hard moet werken om alle informatie te ordenen kunnen ingewikkelde taken, drukke omgevingen of veranderingen ervoor zorgen dat het hoofd snel (over)vol raakt. Deze andere informatieverwerking kan er zo de oorzaak van zijn dat een persoon met autisme soms anders reageert dan anderen om hen heen verwachten, waardoor het bijvoorbeeld moeilijker is om te voldoen aan de verwachtingen van een partner of collega’s. 

Als volwassene met autisme kunt u vaak heel netjes werken, u hebt oog voor details en kunt helemaal opgaan in iets wat u leuk vindt. 

Uit onderzoek is gebleken dat er ontelbaar veel soorten autisme bestaan. Iedereen met autisme heeft namelijk een unieke vorm. Deze unieke vorm wordt bepaald door het soort kenmerken en de manier waarop de kenmerken bij u tot uiting komen. Daarom wordt er niet meer gesproken over verschillende soorten autisme, maar is er gekozen voor één algemene naam: Autismespectrumstoornis.

Autisme uit zich dus anders bij iedereen. U kan als volwassene met autisme onder andere te maken krijgen met de volgende, meest voorkomende, kenmerken:

  • U ervaart problemen in de sociale communicatie. Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het begrijpen van non-verbale communicatie, sociale signalen en het voeren van gesprekken.
  • U bent gevoelig voor sensorische prikkels zoals geluiden, lichten, aanrakingen en smaken. U kunt overweldigd worden door te veel sensorische informatie.
  • U hecht veel waarde aan orde, structuur en duidelijkheid en kan moeite hebben met veranderingen.
Autisme volwassnenen 1

Wat zijn mogelijke oorzaken van autisme? 

Bij het ontstaan van autisme kunnen een combinatie van genetische, biologische en omgevingsfactoren een rol spelen. Ook afwijkingen in de hersenstructuur kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen van symptomen van autisme. Bepaalde omstandigheden tijdens de zwangerschap en de geboorte kunnen veranderingen in de hersenstructuur teweeg brengen.

Behandeling

Als u autisme heeft kan het helpend zijn om uzelf beter te leren begrijpen zodat u weer (meer) grip krijgt op uw leven. Deviaa biedt professionele hulp aan volwassenen met autisme. Tijdens de behandeling geven we u en uw omgeving uitleg over autisme (ASS) en wat dit voor u betekent. We bieden u en uw omgeving handvaten in het omgaan met autisme in het dagelijks leven.

 6256Deviaa (1)

Bij Deviaa gaan we voor een persoonlijke en deskundige aanpak. Wij gaan uit van uw mogelijkheden en proberen de kwaliteiten te versterken die u verder helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten