Depressie

Voelt u zich lusteloos en ervaart u geen blijdschap meer? Heeft u weinig energie en geen plezier meer in activiteiten? Kunt u zich minder goed concentreren en bent u besluiteloos? Dit kan duiden op een depressie. 

Depressie volwassenen

Iedereen is weleens somber. Somberheid heeft vaak een duidelijke aanwijsbare reden. U kunt uzelf nog wel afleiden van de sombere gedachten door andere leuke activiteiten te ondernemen. Bij een depressie blijven deze gedachten van somberheid echter hangen en belemmert het op een zeker moment het dagelijks leven. Afleiding zoeken van de negatieve gedachten lukt niet meer. 

Een depressie is een stemmingsstoornis waarbij u zich erg somber en lusteloos voelt. We spreken van een depressie wanneer deze gevoelens uw leven belemmeren en langer dan twee weken aanhouden. U kunt een depressie bij uzelf herkennen aan een sombere stemming gedurende het grootste deel van de dag, minder interesse in sociale interactie, geen plezier in activiteiten, gevoelens van waardeloosheid, moeite met concentratie of helder nadenken en mogelijk ook gedachten over de dood.

U kunt ook lichamelijke klachten ervaren zoals gewichtsverlies of juist toename van gewicht, vermoeidheid, weinig of juist veel slapen en mogelijk ook rusteloosheid.

Depressie kan in verschillende vormen voorkomen:

Unipolaire depressie:

Dit is de meest voorkomende vorm van depressie en duidt op episodes van diepe somberheid. Bij deze vorm van depressie is er geen sprake van manische episodes. Gemiddeld duurt een unipolaire depressie ongeveer acht maanden.

Bipolaire depressie:

in het geval van een bipolaire depressie, wisselen episodes van depressie zich af met episodes van manie. Manische episodes zijn periodes van abnormaal verhoogde stemming en activiteit. Dit moet aanzienlijk verschillen van het gebruikelijke gedrag van de persoon.

Chronische depressie:

wanneer de symptomen langer dan twee jaar aanhouden, is er sprake van een chronische depressie.

Wat zijn mogelijke oorzaken van een depressie?

Er zijn meestal meerdere oorzaken aan te wijzen die kunnen bijdragen aan het ontstaan van depressieve symptomen. Onder andere erfelijkheid speelt een rol. De vatbaarheid voor een depressie is genetisch bepaald door afwijkingen in het brein. Het hebben van een ziekte of het gebruik van bepaalde medicijnen kan de kans verhogen op een depressie. Daarnaast speelt persoonlijkheid een rol. Bepaalde persoonlijke eigenschappen, zoals het moeilijk om kunnen gaan met tegenslagen, onzekerheid en negatieve gedachten, verhogen de kans op een depressie.

Tenslotte kunnen heftige gebeurtenissen, zoals een plotseling overlijden, de kans op een depressie verhogen wanneer men niet in staat is hier adequaat mee om te gaan of weinig steun uit de omgeving ervaart.  

Behandeling

Het is belangrijk om niet met depressieve klachten rond te blijven lopen. Een actieve aanpak van de klachten kan helpen bij het verminderen of zelfs verhelpen van de depressieve klachten. Vanuit Deviaa bieden we professionele hulp aan volwassenen met een depressie. Samen richten we ons op het verminderen van uw depressieve klachten. Dit doen we onder andere door het onderzoeken van een mogelijke oorzaak van de depressie, het bewust maken van (negatieve) gedachtepatronen en aanbieden van handvaten om deze gedachtepatronen te veranderen.

Uiteraard is daarnaast ook aandacht voor praktische handvaten, zoals het vasthouden van structuur en het toevoegen van beweging in uw dagritme.

 6256Deviaa (1)

Bij Deviaa gaan we voor een persoonlijke en deskundige aanpak. Wij gaan uit van uw mogelijkheden en proberen de kwaliteiten te versterken die u verder helpen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten