Header Team Deviaa

Liefde spreekt!

14-02-2023

Liefde speelt een centrale en zeer belangrijke rol in het leven. Maar ook uit diverse onderzoeken blijkt dat de behoefte om liefde te ervaren een primair menselijke en noodzakelijke behoefte is. Dit wordt ook wel vergeleken met de metafoor van een ‘liefdestank’.  Ieder mens heeft een ‘emotionele tank’ die met liefde gevuld moet worden. Wanneer men écht liefde ervaart, heeft men brandstof om te ontwikkelen en te leven. Maar wanneer de ‘liefdestank’ leeg is, en de emotionele behoefte aan liefde dus niet vervuld wordt, zal men problemen gaan ervaren. Zolang men leeft, heeft men dus liefde nodig. Liefde kan echter op verschillende manieren geuit worden en, hoewel goedbedoeld, komt het niet altijd over zoals het is bedoeld. Hoe zit dat toch? Hoe kan het dat de liefdesboodschap niet altijd overkomt?

Liefdestalen

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, verdiepen we ons eerst in de kunst van het uiten van liefde. Mensen geven op verschillende manieren uiting aan hun liefde. Volgens Gary Chapman zijn er vijf talen van de liefde. Het is van belang voor een liefdesrelatie dat een partner zich uitdrukt op een manier die men begrijpt en dat men de ‘moedertaal der liefde’ (ook wel: de manier waarop men liefde ontvangt) van de partner leert spreken. De ‘moedertaal der liefde’ van iemand is dus de liefdestaal, waardoor de liefdesboodschap overkomt zoals het is bedoeld. Er kunnen vijf liefdestalen worden onderscheiden:   

  • Positieve woorden

Deze liefdestaal kan op meerdere manieren tot uiting komen: het geven of ontvangen van complimenten, bemoedigende woorden, vriendelijke woorden en nederige woorden. In een liefdesrelatie kan er een patroon ontwikkeld zijn, waarin kritiek en veroordeling de boventoon voert. Het gebruik van positieve woorden zou dit patroon kunnen doorbreken, omdat men hierdoor juist vertrouwen uitspreekt en complimenten geeft. Door het ontvangen van waardering voor zijn/haar werk kan men eerder geneigd zijn om iets te doen voor de ander van wie men houdt. Daarom is het stellen van eisen geen uiting van liefde.

Voorbeeld: Marien vertelt in een gesprek hoe hij de relatie met zijn vrouw ervaart. Zij zorgt elke dag dat het eten op tafel staat en plant regelmatig samen een uitje. Marien vindt dit fijn en waardeert dit. Toch ervaart hij een gemis in zijn relatie. Zijn vrouw benoemt nooit naar hem dat ze het waardeert dat hij op tijd thuis is, een stabiel inkomen heeft of dat hij voor een uitje extra zijn best doet om het gezellig te maken. Wanneer dit in het gesprek met de coach besproken wordt, weet zijn vrouw dit goed te ontvangen. Ze benoemt dat ze dit zeker ziet en waardeert en dat zij hem waardeerde door momenten samen te plannen en hem te dienen, maar dat ze nu begrijpt dat het expliciet benoemen in positieve woorden voor Marien belangrijk is.

  • Samen zijn

De tweede liefdestaal gaat over samen iets doen en dat alle aandacht op elkaar gericht is. Het gaat dus niet om de activiteit, maar om de betekenis van het samen zijn. Als men iets samen doet, spreekt hieruit dat men om elkaar geeft, dat men graag bij elkaar is en dat men het fijn vindt om dingen samen te doen. Tijdens het samen zijn, staat het ‘samen praten’ centraal. Hierbij geldt weer het geven van alle aandacht aan de ander. Daarbij kan gelet worden op: het houden van oogcontact wanneer de ander spreekt, het luisteren naar elkaars gevoelens en de lichaamstaal.

Voorbeeld: Laura ervaart ook een gemis in haar relatie met Ben. Ben heeft een drukke baan en is daardoor veel van huis. Wanneer hij thuiskomt, gaan de gesprekken tussen Ben en Laura over het werk of de kinderen. Laura mist de momenten waarop ze écht samen is met Ben. De momenten waarbij ze dingen met elkaar delen, een goed gesprek hebben met elkaar en samen leuke dingen doen. Nadat Laura dit aan Ben heeft verteld, maken ze samen een schema om inzicht te krijgen in de tijdsverdeling van hun verantwoordelijkheden. Beiden komen tot de conclusie dat Ben minder tijd kan besteden aan zijn werk en meer tijd aan zijn gezin en vrouw.

  • Cadeaus krijgen

Voor sommige mensen is het geven of ontvangen van cadeaus een uiting van de liefde. Het gaat hierbij niet om de waarde van het cadeau of hoe vaak men iets krijgt. Het kan ook gaan om het geven van zichzelf, dus dat men de tijd neemt om fysiek aanwezig te zijn in het gezin of bij een (voor de ander) belangrijke gebeurtenis.

  • Dienen

De vierde liefdestaal gaat over het doen van dingen die de ander fijn vindt. Door de ander te dienen vanuit een positieve instelling, is het een uiting van de liefde. Dit kan bijvoorbeeld het doen van huishoudelijke taken zijn. Wanneer de ander graag gediend wordt, is het gevaar dat liefde wordt afgedwongen door eisen. Daarom is het van belang dat duidelijk wordt waarom het belangrijk is voor de ander en dat een eis wordt omgezet in een verzoek.

In het eerdergenoemde voorbeeld van Marien is de ‘moedertaal der liefde’ van zijn vrouw: dienen. Ze uit haar liefde voor Marien door elke dag voor hem te zorgen.

  • Lichamelijk contact

Lichamelijk contact kan een relatie maken of breken. Het kan haat of liefde uiten. Daarom staat binnen deze liefdestaal de boodschap van een lichamelijke aanraking centraal. Lichamelijk contact kan voor iemand met deze ‘moedertaal der liefde’ de eigenwaarde betekenen, omdat het contact het gevoel geeft dat de ander hem/haar ziet. Zo kan diegene bij weinig aanraking zich afgewezen, ongewenst en ongeliefd voelen.

Voorbeeld: Voor Kate is Rens altijd de ware geweest mede door zijn spontaniteit. Na de geboorte van haar zoon is Kate onzeker geworden over haar uiterlijk. Haar onzekerheid wordt versterkt door het feit dat Rens haar sinds de geboorte fysiek op afstand houdt. Hierdoor voelt Kate zich afgewezen door Rens en trekt ze zich terug door voornamelijk in huis te blijven.  

Het spreken van elkaars liefdestaal is van levensbelang voor uw relatie.


Wat is uw liefdestaal?

Het is van belang dat men zijn of haar eigen liefdestaal kent. Hier kan men op drie manieren achter komen:

  1. Wat doet de ander wel of niet waardoor u diep gekwetst wordt? Het tegenovergesteld van wat u het meest kwetst, is waarschijnlijk uw liefdestaal.
  2. Wat hebt u het vaakst van de ander verlangd? Datgene waar u het meest om hebt gevraagd, is waarschijnlijk datgene waardoor u het meest de liefde van de ander zult ervaren.
  3. Op welke manier uit u regelmatig uw liefde voor de ander? Uw liefdesuiting kan een aanwijzing zijn dat u hierdoor ook liefde ervaart.

Daarnaast is het ontdekken van de liefdestaal van de ander belangrijk als u zijn of haar emotionele liefdestank gevuld wilt houden. Als men zich uitdrukt op een manier die de ander niet verstaat, kan het zijn dat de liefde niet overkomt. Daarom is het spreken van elkaars liefdestaal van levensbelang voor uw relatie, zowel voor het behoud als voor de verdieping van uw relatie.

Deze blog is gebaseerd op het boek ‘De vijf talen van de liefde’ van Gary Chapman, waarin ook praktische tips en concrete oefeningen worden gegeven om samen aan een betere relatie te werken. Dit boek kunt u voor €16,99 bij Deviaa bestellen. Ervaart u moeite in uw relatie of kent u iemand met relatieproblemen en behoefte aan hulpverlening? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Deviaa voor een intakegesprek. Dit kan via het contactformulier op onze website: deviaa.nl/contact  

Dit artikel delen:

Lees meer over:

Home Sfeerfoto Deviaa

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten