header team deviaa 4

Uitsluitingcriteria

In beginsel levert Deviaa begeleiding aan alle hulpvragers, met een psychosociale, (ortho)pedagogische, begeleidings- of coachingshulpvraag. Er zijn echter situaties waarin wij moeten besluiten de hulpvraag niet te accepteren. Hiervoor hanteert Deviaa uitsluitingscriteria.

Doel

Kwalitatief juiste zorg bieden aan cliënten, wat binnen het deskundigheidsniveau van Deviaa ligt.

Uitsluitingscriteria:

 • Wanneer de situatie rond de hulpvraag en/of de hulpvrager dusdanig is dat Deviaa onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.
 • Wanneer de situatie rond de hulpvraag en/of hulpvrager maakt dat de veiligheid van de hulpverleners en/of de hulpvragers niet kan worden gegarandeerd.
 • Wanneer er sprake is van ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een (gesloten) opname vereist. Deviaa heeft geen opname mogelijkheid.
 • Wanneer er aantoonbaar sprake is van een persoonlijkheidsstoornis.
 • Wanneer er cliënten en/of naasten zijn die verstorend van invloed kunnen zijn op de behandeling, namelijk;

  - het discrimineren van cliënten of medewerkers;
  - actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
  - die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen
  - die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
  - die verbaal agressief zijn;
  - die de hulp van Deviaa niet accepteren;

 • Wanneer er sprake is van suïcidaal gedrag; Binnen Deviaa wordt een cliënt met suïcidaal gedrag echter altijd geholpen (te woord gestaan om zo goed mogelijk gerust gesteld te worden) om zo door te kunnen verwijzen naar de juiste hulpverleningsinstantie die bij de cliënt past, dit gaat zo nodig in samenwerking met de huisarts, politie, ziekenhuis of sociaalpsychiatrische (crisisdienst) dienst.
 • Wanneer cliënten gedwongen zijn door de reclassering of rechter om een behandeling te ondergaan. Deviaa behandelt alleen cliënten die hiertoe vrijwillig de keuze maken. Wanneer de hulpvrager hulp nodig heeft die past binnen een forensisch kader.
 • Wanneer er sprake is van dementie.

Uitvoering

Deviaa probeert cliënten ‘aan de poort’ te selecteren, door de uitsluitingscriteria op haar website te publiceren. Daarna zal bij aanmelding door het secretariaat actief worden uitgevraagd met welke hulpvraag de cliënt komt, om zo vast te kunnen stellen of een cliënt al dan niet binnen het hulpverleningsaanbod van Deviaa valt.

Wanneer blijkt dat een cliënt al aan de poort of tijdens een hulpverleningstraject niet binnen Deviaa past, zal er actief meegezocht worden naar een passend hulpverleningstraject voor de cliënt. Deviaa neemt haar zorgplicht voor de cliënt op deze wijze serieus.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten