Preventietrainingen

Deviaa biedt trainingen aan op gebied van zakelijke dienstverlening. Deze trainingen zijn gericht op preventie.

Training Pesten op de werkvloer

Pesten op de werkvloer maakt meer kapot dan ons lief is. Slachtoffers krijgen psychische problemen, verliezen hun plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met langdurige uitval. Pesten op de werkvloer is nog steeds een taboe. Toegeven dat je gepest wordt/dat er gepest wordt, is niet makkelijk. Slachtoffers schamen zich vaak en houden liever hun mond. Helaas gebeurt het ook soms dat slachtoffers ervaren niet bij hun leidinggevende terecht te kunnen, omdat diegene betrokken is bij het pesten of juist de pester is.

Iedereen is slechter af in een bedrijfscultuur waarin gepest wordt, ook de omstanders. Aangetoond is, dat pesten een dusdanig nare werksfeer geeft, wat leidt tot extra verzuim binnen de gehele organisatie/afdeling. Waar het morele en sociale aspect al een goede reden is, om iets tegen pesten op de werkvloer te doen, is een financiële reden vaak ook een belangrijke trigger: Pesten kost organisaties veel geld. Pesten op de werkvloer leidt immers tot een negatieve bedrijfscultuur, ziekteverzuim, arbeidsconflicten en juridische procedures. Voorkomen is dus in elk opzicht beter dan genezen! Deviaa begeleidt pesters, slachtoffers van pesters en de organisatie met Deviaa´s op maat gemaakte programma tegen pesten voor uw organisatie.

Rouw op de werkvloer  

Rouwende medewerkers begeleiden vraagt echt de aandacht. Een bekende uitspraak is: “Rouw is de prijs die we betalen voor hechting”. Alles waar we aan gehecht zijn, zullen we eens kwijtraken. Hierbij zullen we mogelijk eerst denken aan het missen van geliefden. Maar denk bij rouw ook aan het verliezen van perspectief, taken, rollen of ambities. Het proces dat bij verliezen hoort, noemen we rouw. Er wordt wel gezegd dat rouw rauw is. Hieruit volgt dat we te maken hebben met een complexe persoonsgerichte problematiek die veel gevolgen heeft voor de mens binnen de organisatie en daarmee voor de organisatie zelf. Het is belangrijk te weten dat ieder persoon op zijn geheel eigen manier rouwt. Dit is niet ´met een schaartje te knippen´. Dit vraagt van de verantwoordelijke binnen een organisatie de kunst om te balanceren tussen verliesgericht en herstelgericht te werken. Hoe doe je dat? Welke kennis is helpend? Wat zijn passende tools? Onze workshop geeft hier antwoord op.

Stress op de werkvloer    

Stress is echt een sluipmoordenaar voor de werkende mens. Het managen van stress op de werkvloer is dus een belangrijke factor van betekenis in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een beetje stress is echt niet erg, sterker nog, het is nodig om tot resultaten te komen. Echter, langdurige stress heeft grote gevolgen. Denk hierbij aan het feit dat langdurig en intense stresslevels schadelijk zijn voor de mentale en fysieke gezondheid, alsmede aan de gevolgen van uitval door stress. Aandacht voor stress op de werkvloer is dus echt van belang, zowel voor de individuele werknemer als voor het bedrijf.  Voorkomen is beter dan genezen! (Preventieve) kennis en praktische handvatten zijn helpend om schadelijke stresslevels en hieruit voortkomende uitval te verminderen. 

Agressie op de werkvloer

Wat kan agressie traumatiserend zijn voor degene die het hebben moeten ondergaan! Agressie heeft diverse gezichten. Werknemers kunnen gekleineerd, uitgescholden, geïntimideerd, verbaal bedreigd of zelfs in elkaar geslagen worden. Vaak voelen medewerkers die hier mee te maken hebben zich hierin, heel begrijpelijk, handelingsverlegen. In ‘the split of the momenten’ weten ze niet wat ze moeten doen of ze handelen wel, maar de situatie escaleert daardoor mogelijk nog meer. Niet zelden is het met name de handelingsverlegenheid die de medewerker achteraf het meeste controleverlies gaf en daardoor het meest traumatiserend is ervaren.                                                                        

Tijdens onze workshop leren medewerkers met agressie om te gaan waardoor men positief steviger in de schoenen komen te staan. Men leert agressie te herkennen, de eigen rol te zien en adequaat in te grijpen. Verder wordt aandacht gegeven aan mentale weerbaarheid en krijgt men de vaardigheden aangereikt om dit gedrag te normaliseren. Om de optimale ervaring op te doen zetten we trainingsacteurs in.

Seksuele intimidatie op de werkvloer  

Seksueel grensoverschrijdend heeft veel negatieve gevolgen voor de man of vrouw die het moet ondergaan. Dit gedrag leidt vaak tot ernstige werkstress en ziekteverzuim met alle gevolgen van dien. De betreffende werknemer kan werkeloos worden en de werkgever komt voor hoge kosten te staan.

Het lastige van seksuele intimidatie op de werkvloer is dat er in individuele gevallen nog steeds een taboe op lijkt te rusten. Vaak komt het ook voor dat een dader zich  niet bewust lijkt te zijn van zijn of haar gedrag en de uitwerkingen daarvan. Echter, die ene opmerking, dat non-verbale gedrag of zelfs fysieke gedrag kan veel los maken bij het slachtoffer. Daarbij moet de invloed van seksuele intimidatie op het gehele team en de gehele organisatie ook zeker niet veronachtzaamd worden. Wij helpen organisaties dit gedrag te voorkomen door preventieve workshop(s) waarin we u kunnen helpen de collega’s binnen de organisatie bewust te maken van gedrag en hun bijdrage aan een veilige en prettige werksfeer voor iedereen.

Balans tussen werk en privé

Wanneer je werk je hobby is en je gepassioneerd en gedreven aan het werk bent, kan het wel eens moeilijk zijn om een goede balans aan te houden tussen werk en privé. Zeker wanneer privé- en/of werkomstandigheden veranderen kan het zaak zijn op tijd bij te sturen. Maar, gedreven door onderliggende waarden kan het gevoel wel een ontstaan klem te zitten tussen even belangrijke verantwoordelijkheden, waardoor er een kaalslag dreigt te ontstaan op het welbevinden en uw veerkracht, met allerlei risico’s als gevolg. Want, een verstoorde werk-privébalans uit zich met grote regelmaat eerst in zaken als minder efficiënt werken en het vergeten van afspraken, tot irritaties en ruzies thuis en/of forse overbelastingsklachten.

Deviaa’s workshop helpt u om een goede balans te hebben en te houden tussen werk en privé. Onze workshop is helpend voor de organisatie en de individuele medewerker. Er wordt ingegaan op het gescheiden houden van werk en privé. Er is aandacht voor een balans tussen de verschillende rollen en taken die vervuld moeten worden door het individu. Waar liggen grenzen en hoe bewaak je die? Daarnaast komen er bijvoorbeeld thema`s aan de orde als al dan niet flexibel werken en resultaatgericht werken. Het delen van tools en tips over hoe je als organisatie de medewerker kan steunen in en stimuleren tot een gezonde balans is eveneens een belangrijk onderdeel van de workshop.

Omgaan met conflicten op de werkvloer

Waar mensen werken, zijn er ook conflicten en heeft ieder zijn eigen belang. Conflicten zijn niet altijd te voorkomen. Goed omgaan met conflicten bevordert een succesvolle samenwerking.  De meeste mensen op de werkvloer hebben de neiging om conflicten te vermijden met als gevolg dat de onderlinge communicatie verslechterd. Tijdens de workshop gaan we in op het vroegtijdig herkennen van de eerste conflictfasen. Ook leren we emoties herkennen die gepaard gaan met een conflict. Verder gaan we na hoe je onderliggende gedragspatronen kan herkennen en veranderen. Één van de doelen van deze workshop is ook om u voldoende tools aan te reiken, hoe u voortaan van een conflict een kans kan maken en deze tot een goed en adequaat einde kan brengen. 

Stellen van prioriteiten

Als professional moeten er veel keuzes gemaakt worden. Niet zelden voelt het alsof de tijd als zand tussen de vingers wegloopt. Een vaak gestelde vraag is dan ook: Hoe vergroot je je persoonlijke impact en productiviteit. Prioriteiten stellen is hierin van belang. Adequaat met je prioriteiten omgaan levert veel op: minder last van stress, beter zicht hebben op de kern van de taak, sneller tot je doel komen, minder last van de waan van de dag. Wat maakt prioriteren nu zo lastig? Gaat het vooral om ‘het niet maken van keuzes’, ‘lijkt alles even belangrijk’ of zijn de doelen te weinig concreet? Tijdens de training leert u uw eigen plan van aanpak te maken volgens de juiste principes. Het stellen van de juiste prioriteiten en het uitvoeren van daarvan gaat u daarna een stuk makkelijker af. 

Assertiviteit op de werkvloer

Assertiviteit is belangrijk gereedschap om op een juiste manier binnen een team te kunnen werken. Een assertieve werknemer kan voor zichzelf opkomen en is in staat om eerlijk een mening te ventileren. Hij/zij kan kwetsbaar zijn, neemt de verantwoording voor zichzelf en gaat niet zomaar een conflict uit de weg. Daarnaast is hij/zij in staat om de ander te respecteren. Deze zaken bevorderen een veilige en duurzame werksfeer. Kernprincipes voor een gezonde assertiviteit liggen immers bij ‘verantwoordelijk zijn’ en ‘het kennen van grenzen’? Dit draagt bij aan duidelijke verwachtingen in het team en naar klanten; men weet wat men aan elkaar heeft, waardoor men eerder op elkaar terugvalt en elkaar versterkt. Een gezonde assertiviteit versterkt de kwaliteiten van uw team, verbetert de teamsfeer en daarmee ook de effectiviteit en productiviteit. Stimuleert u graag de assertiviteit op de werkvloer? Neem gerust contact op. 

Belastbaarheid medewerkers 

Wanneer de draagkracht en draaglast van medewerkers niet in balans is, heeft dit gevolgen voor de ervaren werkdruk. Een te hoge werkdruk of juist een te lage werkdruk kan leiden tot mentale problemen. Wij helpen u en uw medewerkers het evenwicht te zoeken en te vinden tussen hun draagkracht en draaglast. Deze leerzame workshop helpt uw medewerkers kennis op te doen van (mentale) belastbaarheid en hun eigen belastbaarheid in kaart te brengen door oog te krijgen voor hun draagkracht en draaglasten. Cursisten leren aan de hand van tips en tools hun draagkracht te vergroten, draaglast te verminderen en daarmee adequaat en duurzaam hun belastbaarheid te ontwikkelen. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten