header diensten coaching en arbeid deviaa

Externe vertrouwenspersoon: een wettelijke verplichting?

Deviaa biedt een externe vertrouwenspersoon aan voor werkgever(s) en werknemer(s) en biedt daarnaast ondersteuning in het veilig houden van de werkplek. Voor iedereen is een veilige werkomgeving een must. Helaas komt het regelmatig voor: seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. Als dit gebeurt wordt er direct een grote mate van onveiligheid en angst ervaren. Dit kan grote gevolgen hebben voor de persoon in kwestie en de organisatie.

De vertrouwenspersoon van Deviaa heeft ruime ervaring met het omgaan en het begeleiden van moeilijke situaties op de werkvloer. Na een melding gaat Deviaa op een vertrouwelijke wijze in gesprek met desbetreffend persoon en zal naast het bieden van een luisterend oor ook op een proactieve en veilige wijze adviseren richting een oplossing.

externe vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon?

Helaas is het waar. Je kan stellen dat in bijna elke organisatie medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag en vervelende kwesties die te maken hebben met zowel collega`'s als leidinggevenden. Op basis van artikel 7:61 van het burgerlijk wetboek en artikel 3.2 van de Arbowet hebben werkgevers de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan hun werknemers. 

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor de werkgever een mogelijkheid om invulling te geven aan de wettelijke verplichtingen. 

Het doel van de externe vertrouwenspersoon?

Het doel van de externe vertrouwenspersoon is het bijdragen aan een veilige werkomgeving waarin iedereen een optimale inzet kan tonen voor de organisatie waarbinnen hij of zij werkt. 

Wat doet de externe vertrouwenspersoon?

De externe vertrouwenspersoon van Deviaa richt zich op de melder(s) van ongewenst gedrag en helpt deze persoon bij het de-escaleren; het doen stoppen van het gedrag. Daarnaast biedt de externe vertrouwenspersoon een veilige ruimte waarin de melder zijn verhaal kwijt kan zonder dat het directe consequenties heeft. Verder begeleidt onze vertrouwenspersoon de melder bij elke stap die gezet wordt. Van het bieden van een luisterend oor, naar eventueel het opstarten van een klachtenprocedure. Een externe vertrouwenspersoon maakt geen keuzes en stimuleert de melder niet tot keuzes. De melder blijft verantwoordelijk. Wel kan de externe vertrouwenspersoon adviseren en doorverwijzen naar andere (juridische) instanties. 

Ook kan de externe vertrouwenspersoon betrokken worden om een organisatie te ondersteunen in een voorlichtende rol. Dit door middel van het geven van preventieve voorlichting over seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. Verder kan de vertrouwenspersoon uw organisatie adviseren hoe u met moeilijke situaties om kan gaan. 

Wat zijn de taken van de externe vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van de Deviaa hebben drie taken:

  1. Opvangen

  2. Voorlichten

  3. Adviseren

externe vertrouwenspersoon deviaa

Opvangen

Deviaa`'s vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt en vangt de medewerker op die zich meldt met een ervaring van ongewenste omgangsvormen. Er wordt geluisterd naar de persoon die zich heeft gemeld. Dit met als doel een bijdrage te leveren aan het beëindigen van het ongewenste gedrag, het de-escaleren van een conflict of het ondersteunen in het verbinding zoeken met de betrokken partijen.    

Soms kan het nodig zijn dat de externe vertrouwenspersoon de persoon die zich gemeld heeft doorverwijst naar de hulpverlening en juridisch adviseurs.                                                                    

De externe vertrouwenspersoon geeft de persoon die zich gemeld heeft eventuele ondersteuning in een verdere procedure. Het kan zijn dat er andere stappen genomen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van een klachtenprocedure. 

Voorlichten

Deviaa`'s vertrouwenspersoon geeft preventieve voorlichting over ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Ook leveren de vertrouwenspersonen een bijdrage aan bewustwordingssessies.

Adviseren

De vertrouwenspersoon van Deviaa biedt zijn opdrachtgever altijd een rapportage met advies aan. Hierin wordt melding gemaakt van signalen en trends die binnen de organisatie zijn waargenomen. Hierin kunnen desgewenst de RIE en eventuele medewerker onderzoeken in meegenomen worden. 

Meer weten? Neem contact op met Deviaa via vertrouwenspersoon@deviaa.nl of 078-4444000

Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten