Header Team Deviaa

Pesten op de werkvloer

23-05-2024

Pesten op de werkvloer

Kleinerende opmerkingen, constante kritiek, flauwe grappen en roddelen. Allemaal voorbeelden van hoe pesten op de werkvloer eruit kan zien. Wie zijn de pesters op de werkvloer? Wat kan de vertrouwenspersoon hierin betekenen? In deze blog zullen we deze vragen beantwoorden en uitleggen waarom het hebben van een (externe) vertrouwenspersoon essentieel is.

Pesten op de werkvloer kan vele vormen aannemen, variërend van directe verbale intimidatie tot subtiele uitsluiting en sabotage. De gevolgen zijn groot, niet alleen op emotioneel vlak, maar ook op professioneel gebied. Het kan leiden tot verminderde productiviteit, hoger ziekteverzuim en zelfs tot het vertrek van waardevolle medewerkers.

Het pesten is een manier waarop geprobeerd wordt eigen onzekerheden te compenseren door anderen naar beneden te halen. 

Maar wie zijn eigenlijk de pesters op de werkvloer? Uit onderzoek blijkt dat pestgedrag vaak voorkomt bij mensen met een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen. Het pesten is een manier waarop geprobeerd wordt eigen onzekerheden te compenseren door anderen naar beneden te halen. Naast de kenmerken van de pester, kunnen ook organisatiekenmerken als machtsmisbruik en competitieve werkomgevingen bijdragen aan pestgedrag.

Om dit probleem effectief aan te pakken, is het raadzaam een (externe) vertrouwenspersoon in te schakelen. Het kan voor een interne vertrouwenspersoon in zulke situaties lastig zijn om voldoende objectiviteit bieden, omdat hij of zij nog steeds binnen dezelfde organisatie werkt. In zo’n situatie kan een externe vertrouwenspersoon, die geen direct belang heeft bij de organisatie, onpartijdig advies geven.

De vertrouwenspersonen van Deviaa bieden een luisterend oor, ondersteuning en begeleiding

Een externe vertrouwenspersoon kan fungeren als een veilige haven voor slachtoffers van pestgedrag. De vertrouwenspersonen van Deviaa bieden een luisterend oor, ondersteuning en begeleiding bij het omgaan met de situatie. Samen wordt gezocht naar een oplossing die passend is voor het slachtoffer. De vertrouwenspersonen kunnen ook doorverwijzen voor bemiddeling tussen het slachtoffer en de betrokken partijen om zo tot een oplossing te komen.

Bovendien kan een externe vertrouwenspersoon helpen bij het creëren van bewustwording binnen de organisatie. Door trainingen en workshops over pestgedrag te organiseren, kunnen medewerkers geïnformeerd worden over wat pestgedrag is, hoe het te herkennen is en hoe ermee om te gaan. Dit kan leiden tot een cultuurverandering waarin pestgedrag niet wordt getolereerd.

Het hebben van een (externe) vertrouwenspersoon draagt bij aan een gezonde werkomgeving waarin medewerkers zich veilig voelen en beter kunnen presteren. Het laat zien dat de organisatie pestgedrag onacceptabel vindt en dat er stappen worden ondernomen om het probleem aan te pakken.

Kortom, pestgedrag op de werkvloer is schadelijk voor zowel individuen als organisaties. Het hebben van een externe vertrouwenspersoon is een belangrijke stap om dit probleem effectief aan te pakken. De vertrouwenspersonen van Deviaa bieden objectief advies, ondersteuning en bemiddeling, waardoor medewerkers zich gesteund voelen en de organisatie gestimuleerd wordt een cultuurverandering te bewerkstelligen.

Dit artikel delen:

Lees meer over:

Home Sfeerfoto Deviaa

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten