Header Team Deviaa

Hoe kan ik de samenwerking met collega's verbeteren?

22-06-2023

Pexels fauxels 3184291

“We moeten echt beter samenwerken!”, is een kreet die vast niemand onbekend in de oren klinkt. Maar samenwerken blijkt vaak niet zo simpel als vaak gedacht wordt! Samenwerken is meer dan taken verdelen en doelen stellen. Daarom wordt in deze blog ingegaan op wat samenwerking nu is en worden er drie praktische tips gegeven om de samenwerking tussen collega’s te verbeteren. Tot slot worden er drie factoren benoemd die een team succesvol maken.

Wat is samenwerken?

Samenwerken wordt gedefinieerd als een gezamenlijke inspanning van een groep, gericht op het bereiken van een doel. Mensen werken samen vanwege een onderliggend voordeel om gewenste resultaten te behalen. Vaak heeft samenwerking betrekking tot een gemeenschappelijk doel, maar het kan ook dat deelnemers verschillende doelen hebben en toch aan hetzelfde project werken. Met een groep wordt, in de context van deze blog, bedoeld dat het gaat om meer dan een handjevol mensen.

3 tips voor een betere samenwerking met collega’s

Niet alleen voor de kracht van het team en het succes van het bedrijf, maar voor elk lid van de samenwerkende groep is een soepele samenwerking fijn. De volgende tips zijn praktisch toepasbaar en de sleutel naar een betere samenwerking!

1. Communiceer goed!

Met een goede communicatie staat of valt de kwaliteit van de samenwerking. Communicatieve vaardigheden zoals goed kunnen luisteren, helder formuleren, en weten stimuleren zijn erg belangrijk. Eigenschappen als empathisch vermogen, gevoel voor humor en sociaal inzicht ondersteunen de communicatieve vaardigheden. Deze communicatieve vaardigheden en ondersteunende eigenschappen komen goed van pas in de alledaagse, meestal wat vluchtige contacten op de werkvloer! Vluchtig en snel contact vind je veel in teamwerk. Denk aan situaties waarin je even snel iets moet afstemmen of even iemand zijn advies wil vragen. Hoe korter het contact is, hoe belangrijker het is dat meteen de juiste toon wordt aangeslagen. Door tijdsdruk valt de focus in contacten op het werk vaak snel op uitsluitend de inhoud. Recent onderzoek heeft aangetoond, dat het idee dat dit het meest effectief zou zijn, echter wel eens een misvatting zou kunnen zijn. Emoties hebben namelijk een sociale functie. Ze brengen informatie over, beïnvloeden sociale interacties en geven het contact met anderen vorm. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een collega enthousiast een verhaal vertelt en het enthousiasme van deze collega aanstekelijk werkt op een andere collega, die vervolgens heel spontaan aanbiedt: “Interessant! Dit zoek ik wel even voor je uit!” Het uiten van emoties is smeermiddel voor relaties. Je kunt groeien in goed communiceren door bij jezelf te onderzoeken in welke vaardigheden en eigenschappen je sterk bent er waar ruimte is voor groei. Op deze manier kun je bewust gaan “oefenen” in het communiceren en stimuleert dit de samenwerking!

"Hoe korter het contact is, hoe belangrijker het is dat meteen de juiste toon wordt aangeslagen."

 2. Geef en ontvang feedback

Feedback geven en krijgen heeft veel voordelen voor een goede samenwerking en daarbij is het ook de belangrijkste pijler in effectieve communicatie. Feedback is de boodschap die meegegeven wordt aan de betreffende persoon over zijn of haar gedrag of prestatie. Goed gegeven feedback zorgt ervoor dat mensen uitgedaagd worden en verder groeien in wat ze doen. Door feedback te geven geef je iemand een kans om te groeien! De keerzijde hiervan is dat wanneer je ervoor kiest de feedback niet te geven je die ander de kans om te groeien ontnéémt. Feedback heeft namelijk de intentie om de ander meer bewust te maken van zijn of haar onbewuste patronen en dit met een positieve insteek! Naast gedragsgerichte feedback geeft de feedbackgever ook iets mee van zijn of haar eigen model van de wereld. Hierdoor is feedback geven ook heel persoonlijk en zegt het soms meer over de feedbackgever dan de ontvanger. Het is goed je hiervan bewust te zijn bij het ontvangen van feedback.

"Door feedback te geven geef je iemand een kans om te groeien!"

Wanneer feedback op een goede manier gegeven en ontvangen kan worden binnen een team zorgt dit ervoor dat de personen in het team in lijn blijven met de doelstellingen en hierdoor uiteindelijk op een efficiëntere manier doelen bereiken. Daarnaast zorgt een open feedbackcultuur binnen een team ervoor dat er minder onderlinge frustraties zijn en de samenwerking tussen collega’s hierdoor soepeler verloopt. Schroom dus niet om regelmatig feedback te vragen en te geven en zie het ontvangen van feedback als een positief groeimoment!

 3. Doe aan teambuilding

Teambuilding vergroot het vertrouwen in elkaar. Vertrouwen binnen een team is de beste basis voor een goede samenwerking en draagt bij aan een effectieve communicatie en ontspannen sfeer. Door met een team deel te nemen aan teambuildingsactiviteiten, wordt het vertrouwen in elkaar getest, leren de leden van het team elkaar beter kennen en groeit het onderlinge vertrouwen in elkaar. Vertrouwen kan namelijk niet geforceerd worden en is er ook niet altijd vanzelfsprekend!

Welke factoren maken een team succesvol?

Allereerst moeten mensen in een team goed met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. En hoewel er veel punten te noemen zijn die gunstige condities voor teamwerk scheppen, worden door vrijwel alle deskundigen de volgende drie kernwaarden genoemd:

  1. De doelen zijn duidelijk. Elk teamlid weet wat hij of zij moet doen.
  2. Ieders rol binnen het team is duidelijk. De teamleden vullen elkaar aan met elk hun eigen specialisme binnen het team in plaats van dat ze elkaar in de weg zitten.
  3. De relaties tussen teamleden zijn goed. Elk teamlid wordt gewaardeerd door de andere teamleden en heeft het gevoel een goede bijdrage te kunnen leveren. Ook worden beslissingen binnen het team democratisch genomen en zijn deze een zaak van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Herkent u problemen met samenwerken binnen uw team(s)? Neem dan vrijblijvend contact op met Deviaa. Wij geven u graag meer informatie.

 

Dit artikel delen:

Lees meer over:

Home Sfeerfoto Deviaa

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten