« Terug

Elkaar leren begrijpen in een Asperger-relatie

shallow-focus-photo-of-couple-holding-each-others-hands-3139497.jpg03 jun

Het syndroom van Asperger binnen een relatie, kan voor veel onbegrip zorgen bij beide partners. (Asperger is een oude diagnose die tegenwoordig in de DSM-V binnen de Autismespectrumstoornissen valt, kort verwoord met ASS; Toch merken we in de praktijk wel dat de term ‘Asperger’ nog veel gebruikt wordt.) Ter illustratie een simpel voorbeeld: ‘’Stel je voor dat een havik (mannetje) verliefd wordt op een giraf (vrouwtje). Ze vinden elkaar uniek en ze zijn heel gelukkig met elkaar. Op een dag wil de havik graag de giraf verrassen en vangt hij een muis voor haar. Hij komt trots bij de giraf aan en geeft zijn cadeau. De giraf schrikt en zegt: ‘Ik lust dit helemaal niet!’. De havik is teleurgesteld en voelt zich afgewezen. De giraf snapt niet dat de havik met zo’n cadeau aankomt. Vanaf dat moment begrijpen ze elkaar niet meer. De havik wil graag goed voor de giraf zorgen, maar hij snapt haar behoeftes niet en vindt het naar dat hij de giraf niet gelukkig kan maken.’’

Mensen met ASS denken heel anders dan hun partner; beide partners hebben andere behoeftes. De partner met ASS heeft behoefte aan een logische en praktische partner, omdat mensen met autisme doelgericht denken. Mensen met ASS willen hun partner eveneens graag gelukkig maken; een ongelukkige partner of strubbelingen zorgen voor overprikkeling, stress en een overstuur gevoel. De partner van iemand met ASS heeft vaak behoefte aan een empathische partner; een gebrek aan empathie geeft het idee wat te missen in hun relatie. Mensen met ASS beseffen niet dat de ander iets mist wat zij niet of onvoldoende kunnen geven, maar voelen zich wel onzeker omdat de ander niet zo tevreden is binnen de relatie als zijzelf. Het is daarom van belang dat beide partners de verschillen leren (h)erkennen, zodat ze elkaar beter zullen begrijpen en misverstanden voorkomen kunnen worden.

Het kost veel tijd en geduld om met elkaar te leren communiceren. Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen waarom de communicatie vastloopt. Het is een feit dat iemand met ASS zich tijdens een gesprek maar op één ding tegelijkertijd kan focussen. Als partner moet je je daarvan bewust zijn, zodat er zo min mogelijk afleiding is tijdens het gesprek. Dit zal ervoor zorgen dat de partner met ASS werkelijk onthoudt waar het gesprek overgaat en begrijpt wat de boodschap is. Een tip is om het gesprek te beginnen door de naam te zeggen van de partner met ASS, vervolgens tot tien te tellen en de naam nog een keer te herhalen. Dit zal ervoor zorgen dat de partner met ASS de tijd heeft om de overgang te maken van zijn bezigheid naar het gesprek. Daarnaast helpen geheugensteuntjes zoals lijstjes of briefjes de partner met ASS ook om boodschappen te ontvangen en te onthouden.

Non-verbale communicatie zoals lichaamstaal of lichamelijke aanraking is ook van groot belang. Een ASS-partner begrijpt de non-verbale communicatie van de partner vaak niet, wat er vervolgens toe leidt dat de partner denkt dat de ander geen interesse in hem of haar heeft. Een tip voor iemand met ASS is om te vragen wat de ander denkt als degene met ASS bijvoorbeeld een blik krijgt van zijn partner die hij niet begrijpt. Vervolgens moet de partner van degene met ASS terugvragen wat de ander denkt dat hij of zij dacht. Op die manier leren ze elkaars denkwijze beter begrijpen en ontstaan er geen misverstanden. Daarnaast zullen mensen met ASS de volgende keer de non-verbale communicatie beter begrijpen.

Wat ook vaak voor problemen zorgt in een Asperger-relatie is het stellen van prioriteiten. Mensen met het Asperger-syndroom vinden het vaak lastig om prioriteiten te stellen. Ze kunnen heel bezet zijn met hetgeen dat zij belangrijk vinden en dat moet eerst afgerond zijn voordat ze aan een andere taak kunnen beginnen. Dit kan tot frustratie leiden bij de partner, omdat die de ander op dat moment nodig heeft en niet kan wachten tot hij of zij klaar is met zijn taak. Vervolgens wordt de AS-partner ook gefrustreerd, want die vindt dat de ander zeurt. Een oplossing zou kunnen zijn om een lijst te maken met prioriteiten. Aan de ene kant staan de hoge prioriteiten en aan de andere kant staan de lage prioriteiten. Vervolgens bepaal je samen wie welke taak uitvoert en wat een hoge of een lage prioriteit heeft. Dit geeft duidelijkheid en overzicht en zal leiden tot minder frustraties.

Het is dus zeker mogelijk om een goede relatie te hebben, wanneer u of uw partner het Asperger-syndroom heeft. Het is echter wel van belang dat u en uw partner elkaar leren begrijpen en weten wat de ander nodig heeft. Bent u iemand met het Asperger-syndroom of heeft uw partner deze stoornis? Neem dan gerust contact op met Deviaa voor een intakegesprek, dan hopen wij u verder te kunnen helpen.

Daarnaast kunt u het boek: ‘Werken aan je Asperger-relatie’ lezen, waarin praktische tips en concrete oefeningen worden gegeven om samen aan een betere relatie te werken. Dit boek is te bestellen bij Deviaa voor €21,95.

Elma de Bruijne
Psycholoog i.o.

« Terug

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot, zowel in het privéleven als op het werk. Medewerkers kunnen worstelen met de emotionele impact van de coronacrisis. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Het thuiswerken, waarbij ook de partner en kinderen thuis aan het werk zijn kan belastend zijn;
  • Het contact met collega’s dat wordt gemist;
  • De spanning dat zijzelf of hun naasten besmet kunnen zijn/worden;
  • Het niet mogen bezoeken van een dierbare;
  • De grens tussen werk en privé vervaagt.

Iedere medewerker gaat verschillend om met de emotionele impact die de bovenstaande oorzaken kunnen hebben voor de medewerker. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.  In de dagelijkse praktijk zien we medewerkers hinder hebben van milde sociaal-emotionele klachten tot medewerkers die klachten ervaren die overeenkomen met rouwproblematiek.

Wat kan u voor uw medewerker betekenen?                                                                                                    Ondanks dat u niet verantwoordelijk bent voor het privéleven van uw werknemers, kunt u er wel voor hen zijn. Het kan ook de uitval van uw werknemers beperken. Dit is een stukje sociaal werkgeverschap. In het algemeen kan wel gezegd worden dat iedere werknemer het fijn vindt om begrip te krijgen van de werkgever over de emoties die ervaren worden. Naast het geven van begrip kan u het volgende doen:

Houd contact

Het is belangrijk dat u contact houdt met uw werknemers en goed luistert waar zij behoefte aan hebben, ook al werken ze thuis. Zoek deze behoefte op en probeer er op in te spelen. De ene zal er behoefte aan hebben om zich te storten op zijn werk, terwijl de ander meer behoefte heeft om zijn hart te luchten.

 

Structuur en afleiding

Structuur en afleiding van het werk kan houvast bieden aan een werknemer. Dit kan door het thuiswerken een extra uitdaging zijn. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen, door te overleggen met uw werknemer over het werk en samen te bespreken wat nodig is om weer (volledig) aan het werk te kunnen.

 

Balans in activiteiten

Door een vervaagde grens tussen het werk- en privéleven van uw werknemers is het lastig voor hen om een evenwicht te vinden tussen werkzaamheden die energie oproepen en werkzaamheden die stress oproepen. Dit zorgt ervoor dat mensen minder los komen van het werk en stresshormonen gaan ontwikkelen, die psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. Dit kan voorkomen worden door thuis een aparte werkplek te creëren. Dit kan bijvoorbeeld een lege zolderkamer zijn, waardoor de plaats waar u zich ontspant, gescheiden is van de plaats waar u werkt. Dit zorgt voor een betere scheiding tussen het werk- en privéleven, wat op termijn stress kan voorkomen.

Coaching

Over het omgaan met een medewerker die klem loopt door de corona-omstandigheden kunt u altijd advies inwinnen bij Deviaa. Wij coachen u, als werkgever, graag in dit proces. Daarbij vergeten we de werknemer niet en proberen we hem/haar ook zo goed mogelijk te begeleiden in het proces.

 

Scroll naar boven