header diensten hulpverlening deviaa

Psycholoog Krimpen aan den IJssel

Heeft u zelf geen grip meer op uw geestelijk welzijn of heeft u om een andere reden professionele hulp nodig? Psycholoog Krimpen aan den IJssel biedt psychosociale en pedagogische hulpverlening op maat. Aan de hand van uw problemen of vragen begeleiden wij u in de zoektocht naar oplossingen. Deviaa is een begeleidingscentrum voor zowel individuen als groepen.

Psychosociale problemen hebben niet alleen invloed op u maar ook op uw omgeving. Psycholoog Krimpen aan den IJssel is gespecialiseerd in deze problematiek. De combinatie van persoonlijke omstandigheden en de moeizame omgang met mensen in de sociale omgeving komt niemand ten goede. Wij helpen u en uw persoonlijke omgeving, indien nodig, om verstoorde relaties te verbeteren. Deviaa probeert de impact van psychosociale problemen op u en uw omgeving te verkleinen.

psycholoog krimpen aan den ijssel notitie deviaa

Psycholoog Krimpen aan den IJssel

Begeleiding op maat, daar staat Deviaa om bekend. Met onze gesprekslocatie in Krimpen aan den IJssel kunnen wij u dicht bij huis persoonlijk begeleiden. Uw probleem of vraag staat centraal. Op basis daarvan bepaalt de psycholoog Krimpen aan den IJssel uw persoonlijke traject. Deviaa biedt u een uniek plan met behandelingen en begeleidingsgesprekken. Wij hebben ervaring met begeleiding bij identiteitsproblemen, angsten en depressies. Onze psychologen kunnen u ook helpen bij vraagstukken op het gebied van seksualiteit, relaties en rouw.

Begeleidingscentrum voor individuen én groepen

Kinderen en jongeren met psychologische problemen hebben hulp op maat nodig. De sociale, fysieke en emotioneel-rationele aspecten staan bij kinderen meer met elkaar in verhouding dan bij volwassenen. De kinderpsychologen van Deviaa kijken niet naar het kind alleen. Kinderen signaleren meestal niet zelf hun probleem. De ouder, verzorger of leerkracht die het probleem constateert kan bij de psychosociale hulpverlening betrokken worden.

De psycholoog Krimpen aan den IJssel geeft ook sociale vaardigheidstrainingen in groepsverband. Dit gebeurt soms in samenwerking met middelbare scholen. Een stevige en sociale houding bij jongeren is van belang. Niet alleen in real life op school, bij het bijbaantje of op de sportclub, maar ook op de sociale media is die houding belangrijk. Wij werken met concrete opdrachten en praktische adviezen, individueel of in een groep. We zetten onze expertise in bij vragen over studie, hulp, ontwikkeling en klassenmanagement.

psycholoog krimpen aan den ijssel counseling deviaa

Psycholoog Krimpen aan den IJssel: psychosociale hulpverlening

Deviaa biedt counseling, oftewel psychosociale hulpverlening aan. Wat houdt dat precies in? Is er iets waar u moeilijk mee om kunt gaan, bijvoorbeeld een aandoening of een gebeurtenis? Dan kan de psycholoog Krimpen aan den IJssel u begeleiden bij de psychische-emotionele en de sociale gevolgen. Met psychosociale hulpverlening leggen wij het accent op de wisselwerking tussen het gedrag van u op uw omgeving. Heeft het gedrag invloed op familie, collega’s of vrienden?

Wilt u meer informatie over psycholoog Krimpen aan den IJssel? Neem dan vrijblijvend contact op met Deviaa. Wij zijn een begeleidingscentrum voor psychosociale hulpverlening, coaching en pedagogische en orthopedagogische hulpverlening. Bij psychosociale zorgen is de omgeving van iemand heel belangrijk. De hulpvragen beperken zich niet tot alleen het individu. Deviaa biedt passende diensten aan individuen, maar ook aan de mensen om u heen. Denk hierbij aan uw gezin, huisgenoten, collega’s of klasgenoten.

Neem contact op

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten