« Terug

Opvoedingstips bij ASS in coronacrisis

chess-1742720_960_720.jpg25 mrt

Onzekere tijden! Dit kan zorgen voor veel angst en paniek bij kinderen en jongeren met Autisme.  Er is geen duidelijkheid over hoe het Coronavirus verloopt en het hele dagelijkse leven verloopt anders! Dit zorgt voor veel  vragen en onduidelijkheid bij personen met autisme. Denk maar aan vragen zoals: Wanneer mag ik naar school? Welke richtlijn geldt voor mij? Ga ik ook ziek worden en dan? Zo kunnen we nog heel veel vragen verzinnen. Wij van Deviaa willen je ouders een aantal tips geven, waarmee ze jou kunnen ondersteunen!

Tips voor ouders van kinderen of jongeren met ASS: 

 • Zorg dat de kinderen met ASS niet worden overvoerd met nieuwsfeiten. Deze zijn vaak eenzijdig plus dat er rekening gehouden moet worden met fake-nieuws. Beperk de nieuwsgaring met bijvoorbeeld op 1 moment van de dag gezamenlijk het nieuws lezen, luisteren of kijken. Ondertitel de feiten en vertaal de context naar wat dit voor het kind of de jongere betekent.
 • Stel voor elke dag,  op een vast tijdsstip, een vragenkwartiertje in. Laat het kind de vragen stellen en geef zo concreet mogelijk antwoord, maar geef niet meer informatie dan nodig. Dit levert anders namelijk weer nieuwe onduidelijkheden op.
 • Plan zo nodig een piekerkwartier in. Sluit dit altijd wel duidelijk af, bijvoorbeeld met het vragenkwartiertje en probeer daarna het kind te laten starten met een volgende activiteit. 
 • Wees in het taalgebruik zo neutraal mogelijk. Let er op dat negatieve bewoordingen veel angst op kunnen leveren en in het naarste geval dwanghandelingen om de angst te controleren. Een voorbeeld van een negatieve uitspraak is: “We gaan onze handen wassen, zodat we niet ziek worden”. Verander deze bijvoorbeeld in: ‘We wassen onze handen voor dat we eten, nadat we naar de wc zijn gegaan en als we buiten de deur zijn geweest’.
 • Wees duidelijk en concreet in alles wat wél en níet kan of mag. Gebruik zo nodig pictogrammen en probeer in gedachten het ‘wie, waar, wat, wanneer en hoe’ hierin toe te passen. We gaan voortaan beter op onze hygiene letten’, is niet concreet genoeg. 
 • Laat de kinderen met ASS ook de gehele context zien. Dit kan je doen door hen te laten zien wat allemaal (nog) wél kan. Benoem de positieve dingen, zoals: ‘We hebben een goed gesprek gehad met elkaar, we hebben lekker en gezond gegeten, we speelden een leuk spel met elkaar’ etc. Betrek hier bij voorkeur het hele gezin bij.
 • Geef houvast. Deze periode is onzeker. Door vast te houden aan ritmes en routines, bied je houvast en bied je een zekere mate van voorspelbaarheid.
 • Hanteer in lijn met bovenstaande een dagprogramma. Doe dit zo concreet mogelijk en maak het visueel. Hiermee zorg je voor overzicht en voorspelbaarheid. Wanneer dit duidelijk is, hoeft hierover niet gepuzzeld te worden. Dit geeft vervolgens weer wat ruimte op andere gebieden. 

Mocht het nodig zijn, biedt Deviaa een gratis telefonisch crisisconsult van tien minuten. Hierin kunt u korte vragen neerleggen, waarin we meedenken naar een voor u passend antwoord. U kunt ons bereiken op 078-4444000 of via info@deviaa.nl om een tijdstip aanvragen. Mocht u naar aanleiding van deze tips, meer vragen hebben of naar aanleiding van een 10minutengesprek meer vragen hebben, dan denken we graag mee in een oplossing.

« Terug

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot, zowel in het privéleven als op het werk. Medewerkers kunnen worstelen met de emotionele impact van de coronacrisis. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Het thuiswerken, waarbij ook de partner en kinderen thuis aan het werk zijn kan belastend zijn;
 • Het contact met collega’s dat wordt gemist;
 • De spanning dat zijzelf of hun naasten besmet kunnen zijn/worden;
 • Het niet mogen bezoeken van een dierbare;
 • De grens tussen werk en privé vervaagt.

Iedere medewerker gaat verschillend om met de emotionele impact die de bovenstaande oorzaken kunnen hebben voor de medewerker. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.  In de dagelijkse praktijk zien we medewerkers hinder hebben van milde sociaal-emotionele klachten tot medewerkers die klachten ervaren die overeenkomen met rouwproblematiek.

Wat kan u voor uw medewerker betekenen?                                                                                                    Ondanks dat u niet verantwoordelijk bent voor het privéleven van uw werknemers, kunt u er wel voor hen zijn. Het kan ook de uitval van uw werknemers beperken. Dit is een stukje sociaal werkgeverschap. In het algemeen kan wel gezegd worden dat iedere werknemer het fijn vindt om begrip te krijgen van de werkgever over de emoties die ervaren worden. Naast het geven van begrip kan u het volgende doen:

Houd contact

Het is belangrijk dat u contact houdt met uw werknemers en goed luistert waar zij behoefte aan hebben, ook al werken ze thuis. Zoek deze behoefte op en probeer er op in te spelen. De ene zal er behoefte aan hebben om zich te storten op zijn werk, terwijl de ander meer behoefte heeft om zijn hart te luchten.

 

Structuur en afleiding

Structuur en afleiding van het werk kan houvast bieden aan een werknemer. Dit kan door het thuiswerken een extra uitdaging zijn. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen, door te overleggen met uw werknemer over het werk en samen te bespreken wat nodig is om weer (volledig) aan het werk te kunnen.

 

Balans in activiteiten

Door een vervaagde grens tussen het werk- en privéleven van uw werknemers is het lastig voor hen om een evenwicht te vinden tussen werkzaamheden die energie oproepen en werkzaamheden die stress oproepen. Dit zorgt ervoor dat mensen minder los komen van het werk en stresshormonen gaan ontwikkelen, die psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. Dit kan voorkomen worden door thuis een aparte werkplek te creëren. Dit kan bijvoorbeeld een lege zolderkamer zijn, waardoor de plaats waar u zich ontspant, gescheiden is van de plaats waar u werkt. Dit zorgt voor een betere scheiding tussen het werk- en privéleven, wat op termijn stress kan voorkomen.

Coaching

Over het omgaan met een medewerker die klem loopt door de corona-omstandigheden kunt u altijd advies inwinnen bij Deviaa. Wij coachen u, als werkgever, graag in dit proces. Daarbij vergeten we de werknemer niet en proberen we hem/haar ook zo goed mogelijk te begeleiden in het proces.

 

Scroll naar boven