« Terug

Opvoedingsadviezen binnen corona situatie

23 mrt

Ineens is het opvoeden anders geworden. Iedereen ging rustig zijn gang. De kinderen hadden hun dagelijkse activiteiten en als opvoeder had u de gewoontes in de hand. Echter, alles is anders geworden. Het coronavirus grijpt ook in Nederland om zich heen. De kinderen kunnen niet meer naar school en hebben nu thuis aandacht en leiding nodig. Hieronder vindt u een aantal tips die u daarbij kunnen helpen:

 1. Blijf als opvoeder goed voor uzelf zorgen. Wanneer u zelf angstig bent of last hebt van stress, merken kinderen dit en zullen ze onrustig worden.  Daarom is het belangrijk dat u zaken vermijdt die stress opleveren. Ga daarom niet meerdere keren per dag het nieuws checken, maar doe dit één keer per dag, bijvoorbeeld om 20.00 uur. Zorg daarnaast voor voldoende beweging, eet gezond, neem voldoende slaap en vermijdt alcohol; 
 2. Maak dagelijks een planning met uw kinderen en betrek hen hierbij. Situaties kunnen snel veranderen. Pas het plan aan als de situatie hier om vraagt;
 3. Wees eerlijk naar uw kinderen toe. Ga met hen het gesprek aan en geef antwoord op hun vragen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat u eerst vraagt wat de kinderen al wel weten, zodat u daarbij aan kunt sluiten. Houd de antwoorden simpel! Belast het kind niet meer dan nodig;
 4. Stel uw kind gerust. Wees wel eerlijk in wat u zegt! Verzacht de situatie niet, maar laat zien dat u opvoeder bent. Dit kan door er te zijn voor het kind;
 5. Houdt vast aan (gezin)structuur. Laat dit zoveel mogelijk aansluiten bij het ritme wat de kinderen gewend zijn als ze naar school gaan. Kom op dezelfde tijd uit bed, eet op vaste tijden en plan met de kinderen hun schooltaken in. Neem hier de tijd voor en zorg dat u dan ook beschikbaar bent;
 6. Sluit aan bij de normen en waarden die u uw kind mee wil geven in de opvoeding. Dit kan door na te denken over de dingen waar u uw kind bewust van wilt maken in deze moeilijke tijd. Geef uw kind belangrijke vaardigheden mee, zoals zorgzaamheid, behulpzaamheid, gemeenschapszin, delen (van bijv. speelgoed) en zelfbeheersing. Geef kinderen een compliment als ze hier naar handelen.
 7. Wees aanwezig voor uw kind. Uw kind heeft u, zeker in deze tijd, nodig. Als u merkt dat uw kind wil praten over gevoelens, stop dan even met uw bezigheid en luister naar uw kind. Laat ook merken aan uw kind dat u luistert. Als u goed luistert, hoort u zoveel meer! Schrijf uw kind niet een gevoel voor, maar laat het hier ook zelf over nadenken en bewust van worden. Als uw kind bang is, is dat zo. Laat hen merken dat dit oké is. Het maken van een tekening kan uw kind helpen om te leren omgaan met de gevoelens en deze ook te uiten.

Deze tijd vraagt veel van u. Uw gezin leunt op u en naast uw opvoedtaak bent u ook nog de juf/meester. Zorg daarom nogmaals ook goed voor u zelf! Heeft u vragen of loopt u ergens in vast, neem telefonisch contact op met Deviaa, wij denken graag met u mee!

« Terug

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot, zowel in het privéleven als op het werk. Medewerkers kunnen worstelen met de emotionele impact van de coronacrisis. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Het thuiswerken, waarbij ook de partner en kinderen thuis aan het werk zijn kan belastend zijn;
 • Het contact met collega’s dat wordt gemist;
 • De spanning dat zijzelf of hun naasten besmet kunnen zijn/worden;
 • Het niet mogen bezoeken van een dierbare;
 • De grens tussen werk en privé vervaagt.

Iedere medewerker gaat verschillend om met de emotionele impact die de bovenstaande oorzaken kunnen hebben voor de medewerker. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.  In de dagelijkse praktijk zien we medewerkers hinder hebben van milde sociaal-emotionele klachten tot medewerkers die klachten ervaren die overeenkomen met rouwproblematiek.

Wat kan u voor uw medewerker betekenen?                                                                                                    Ondanks dat u niet verantwoordelijk bent voor het privéleven van uw werknemers, kunt u er wel voor hen zijn. Het kan ook de uitval van uw werknemers beperken. Dit is een stukje sociaal werkgeverschap. In het algemeen kan wel gezegd worden dat iedere werknemer het fijn vindt om begrip te krijgen van de werkgever over de emoties die ervaren worden. Naast het geven van begrip kan u het volgende doen:

Houd contact

Het is belangrijk dat u contact houdt met uw werknemers en goed luistert waar zij behoefte aan hebben, ook al werken ze thuis. Zoek deze behoefte op en probeer er op in te spelen. De ene zal er behoefte aan hebben om zich te storten op zijn werk, terwijl de ander meer behoefte heeft om zijn hart te luchten.

 

Structuur en afleiding

Structuur en afleiding van het werk kan houvast bieden aan een werknemer. Dit kan door het thuiswerken een extra uitdaging zijn. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen, door te overleggen met uw werknemer over het werk en samen te bespreken wat nodig is om weer (volledig) aan het werk te kunnen.

 

Balans in activiteiten

Door een vervaagde grens tussen het werk- en privéleven van uw werknemers is het lastig voor hen om een evenwicht te vinden tussen werkzaamheden die energie oproepen en werkzaamheden die stress oproepen. Dit zorgt ervoor dat mensen minder los komen van het werk en stresshormonen gaan ontwikkelen, die psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. Dit kan voorkomen worden door thuis een aparte werkplek te creëren. Dit kan bijvoorbeeld een lege zolderkamer zijn, waardoor de plaats waar u zich ontspant, gescheiden is van de plaats waar u werkt. Dit zorgt voor een betere scheiding tussen het werk- en privéleven, wat op termijn stress kan voorkomen.

Coaching

Over het omgaan met een medewerker die klem loopt door de corona-omstandigheden kunt u altijd advies inwinnen bij Deviaa. Wij coachen u, als werkgever, graag in dit proces. Daarbij vergeten we de werknemer niet en proberen we hem/haar ook zo goed mogelijk te begeleiden in het proces.

 

Scroll naar boven