« Terug

De hoop en Deviaa gaan samenwerking aan

Samenwerking De Hoop en Deviaa (002).JPG24 jan

23 januari 2018        

De Hoop ggz en Deviaa gaan samenwerking aan

DORDRECHT – De Hoop ggz en Deviaa gaan samenwerken om vanuit Bijbelse visie hulp te bieden aan mensen uit de reformatorische doelgroep met verslavingsproblemen en bijkomende psychische problematiek. De overeenkomst is per 1 januari 2019 ingegaan.

Aanleiding samenwerking
Deviaa heeft veel cliënten van de reformatorische gezindte, omdat de zorgverleners eveneens afkomstig zijn uit de reformatorische gezindte. Als deze cliënten een uitgebreidere behandeling nodig hebben, kiezen zij liever niet voor reguliere instellingen omdat zij daar minder aansluiting ervaren. Deviaa kan die aansluiting bieden door samen te werken met zorgprofessionals van De Hoop.

 
Marieke de Bruin, behandelaar bij Deviaa: ‘’Het kan voorkomen dat de problematiek waarmee cliënten zich aanmelden te zwaar is. Als cliënten dan doorverwezen worden naar reguliere instellingen, is dit voor hen een grote stap en ervaren zij minder aansluiting. Bij De Hoop krijgen cliënten een regiebehandelaar toegewezen die waar mogelijk reformatorisch is. Door middel van deze samenwerking hebben wij als doel om de reformatorische verslavingszorg nog verder te ontwikkelen.’’ 
 
Jan Teerds, klinisch psycholoog bij De Hoop: ‘’De behandeling vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar van de Hoop en voor het andere deel wordt de behandeling uitgevoerd door een medebehandelaar van Deviaa die bevoegd en bekwaam is om in de ggz te behandelen. De cliënt kan zijn of haar hulpverlener houden met wie een vertrouwensband is opgebouwd, en er wordt specialistische verslavingszorg en ggz-zorg toegevoegd aan de bestaande hulpverlening. Door middel van deze samenwerking bieden wij een goed en compleet zorgnetwerk voor hulpverlening aan mensen van de reformatorische gezindte. Mogelijk dat in de toekomst ook andere reformatorische praktijken zich bij dit samenwerkingsinitiatief willen aansluiten.’’
 
Over de beide partijen
De Hoop ggz helpt op een betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen in een liefdevolle omgeving. Deviaa is een praktijk voor psychosociale hulpverlening, (ortho)pedagogische dienstverlening en coaching, met veel cliënten die afkomstig zijn uit de reformatorische gezindte.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOOT VOOR DE REDACTIE


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van De Hoop ggz: media@dehoop.org, telefoon (078) 611 1303.

« Terug

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot, zowel in het privéleven als op het werk. Medewerkers kunnen worstelen met de emotionele impact van de coronacrisis. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Het thuiswerken, waarbij ook de partner en kinderen thuis aan het werk zijn kan belastend zijn;
  • Het contact met collega’s dat wordt gemist;
  • De spanning dat zijzelf of hun naasten besmet kunnen zijn/worden;
  • Het niet mogen bezoeken van een dierbare;
  • De grens tussen werk en privé vervaagt.

Iedere medewerker gaat verschillend om met de emotionele impact die de bovenstaande oorzaken kunnen hebben voor de medewerker. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.  In de dagelijkse praktijk zien we medewerkers hinder hebben van milde sociaal-emotionele klachten tot medewerkers die klachten ervaren die overeenkomen met rouwproblematiek.

Wat kan u voor uw medewerker betekenen?                                                                                                    Ondanks dat u niet verantwoordelijk bent voor het privéleven van uw werknemers, kunt u er wel voor hen zijn. Het kan ook de uitval van uw werknemers beperken. Dit is een stukje sociaal werkgeverschap. In het algemeen kan wel gezegd worden dat iedere werknemer het fijn vindt om begrip te krijgen van de werkgever over de emoties die ervaren worden. Naast het geven van begrip kan u het volgende doen:

Houd contact

Het is belangrijk dat u contact houdt met uw werknemers en goed luistert waar zij behoefte aan hebben, ook al werken ze thuis. Zoek deze behoefte op en probeer er op in te spelen. De ene zal er behoefte aan hebben om zich te storten op zijn werk, terwijl de ander meer behoefte heeft om zijn hart te luchten.

 

Structuur en afleiding

Structuur en afleiding van het werk kan houvast bieden aan een werknemer. Dit kan door het thuiswerken een extra uitdaging zijn. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen, door te overleggen met uw werknemer over het werk en samen te bespreken wat nodig is om weer (volledig) aan het werk te kunnen.

 

Balans in activiteiten

Door een vervaagde grens tussen het werk- en privéleven van uw werknemers is het lastig voor hen om een evenwicht te vinden tussen werkzaamheden die energie oproepen en werkzaamheden die stress oproepen. Dit zorgt ervoor dat mensen minder los komen van het werk en stresshormonen gaan ontwikkelen, die psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. Dit kan voorkomen worden door thuis een aparte werkplek te creëren. Dit kan bijvoorbeeld een lege zolderkamer zijn, waardoor de plaats waar u zich ontspant, gescheiden is van de plaats waar u werkt. Dit zorgt voor een betere scheiding tussen het werk- en privéleven, wat op termijn stress kan voorkomen.

Coaching

Over het omgaan met een medewerker die klem loopt door de corona-omstandigheden kunt u altijd advies inwinnen bij Deviaa. Wij coachen u, als werkgever, graag in dit proces. Daarbij vergeten we de werknemer niet en proberen we hem/haar ook zo goed mogelijk te begeleiden in het proces.

 

Scroll naar boven