« Terug

Angst heeft nut

woman-3478437_1920.jpg19 sep

Angst heeft nut

Angst is een mechanisme wat ons lichaam inzet om ons te waarschuwen voor een gevaarlijke situatie. Stel, je rijdt door het bos en er doemt opeens een beer voor je neus op. Dan zal ons lichaam ons bekend maken dat dit een gevaarlijke situatie is en dat we moeten maken dat we wegkomen. In zekere zin is het dus een heel nuttig mechanisme. Maar, vaak zien we ook veel beren op de weg, die er in feite helemaal niet zijn. In dat geval reageert ons lichaam alsof het een ‘echte beer’ ziet, maar als we de situatie nader bekijken blijkt het slechts een hele grote knuffelbeer te zijn, die er in eerste instantie beangstigend uitziet, maar ons geen echt gevaar kan berokkenen! Wanneer je deze automatische, maar bedrieglijke reactie van je lichaam als hinderlijk ervaart en het je belemmert in het dagelijks leven, dan kun je ervoor kiezen om deze automatische reactie van je lichaam tegen te gaan, waardoor je in het vervolg niet meer schrikt van deze ‘knuffelberen’.


Veel mensen die te kampen hebben met angst willen of durven dit echter niet te doen. Waarom?  Voor zulke mensen is angst in zekere zin nuttig, ook al dreigt er geen wezenlijk gevaar. In dat geval gebruiken we de angst om niet geconfronteerd te worden met het werkelijke achterliggende probleem. Angst functioneert dan als een verdedigingsmechanisme.
Naast dat angst een verdedigingsmechanisme is om niet met de reden achter onze angst om te hoeven gaan, is angst ook een signaal van onvervulde behoeften. Het verminderen van angst komt daarom neer op het vervullen van onvervulde behoeften.

Enkele voorbeeldjes van angst en hun (mogelijke) behoefte:

  • Angst voor verandering     =behoefte aan zekerheid
  • Angst voor verlies             = behoefte aan iets waardevols
  • Angst voor afwijzing          =  behoefte aan acceptatie
  • Angst voor falen               =  behoefte aan succes
  • Angst voor…                     =  behoefte aan....

Daarom is angst niet per definitie verkeerd. Het zegt ons namelijk iets over wat we niet willen en daarmee ook iets over wat we wel willen. Het is echter van groot belang dat we de achterliggende reden waarom we angstig zijn achterhalen in het leren omgaan of afkomen van onze angst, maar sterker nog in het omgaan met de daadwerkelijke reden achter onze angst.

Wil je van je angst afkomen maar weet je niet hoe? Zie de blog ‘Stappenplan omgaan met angst’.                                    -   Janneke Schot, Psycholoog

« Terug

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot, zowel in het privéleven als op het werk. Medewerkers kunnen worstelen met de emotionele impact van de coronacrisis. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Het thuiswerken, waarbij ook de partner en kinderen thuis aan het werk zijn kan belastend zijn;
  • Het contact met collega’s dat wordt gemist;
  • De spanning dat zijzelf of hun naasten besmet kunnen zijn/worden;
  • Het niet mogen bezoeken van een dierbare;
  • De grens tussen werk en privé vervaagt.

Iedere medewerker gaat verschillend om met de emotionele impact die de bovenstaande oorzaken kunnen hebben voor de medewerker. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.  In de dagelijkse praktijk zien we medewerkers hinder hebben van milde sociaal-emotionele klachten tot medewerkers die klachten ervaren die overeenkomen met rouwproblematiek.

Wat kan u voor uw medewerker betekenen?                                                                                                    Ondanks dat u niet verantwoordelijk bent voor het privéleven van uw werknemers, kunt u er wel voor hen zijn. Het kan ook de uitval van uw werknemers beperken. Dit is een stukje sociaal werkgeverschap. In het algemeen kan wel gezegd worden dat iedere werknemer het fijn vindt om begrip te krijgen van de werkgever over de emoties die ervaren worden. Naast het geven van begrip kan u het volgende doen:

Houd contact

Het is belangrijk dat u contact houdt met uw werknemers en goed luistert waar zij behoefte aan hebben, ook al werken ze thuis. Zoek deze behoefte op en probeer er op in te spelen. De ene zal er behoefte aan hebben om zich te storten op zijn werk, terwijl de ander meer behoefte heeft om zijn hart te luchten.

 

Structuur en afleiding

Structuur en afleiding van het werk kan houvast bieden aan een werknemer. Dit kan door het thuiswerken een extra uitdaging zijn. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen, door te overleggen met uw werknemer over het werk en samen te bespreken wat nodig is om weer (volledig) aan het werk te kunnen.

 

Balans in activiteiten

Door een vervaagde grens tussen het werk- en privéleven van uw werknemers is het lastig voor hen om een evenwicht te vinden tussen werkzaamheden die energie oproepen en werkzaamheden die stress oproepen. Dit zorgt ervoor dat mensen minder los komen van het werk en stresshormonen gaan ontwikkelen, die psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. Dit kan voorkomen worden door thuis een aparte werkplek te creëren. Dit kan bijvoorbeeld een lege zolderkamer zijn, waardoor de plaats waar u zich ontspant, gescheiden is van de plaats waar u werkt. Dit zorgt voor een betere scheiding tussen het werk- en privéleven, wat op termijn stress kan voorkomen.

Coaching

Over het omgaan met een medewerker die klem loopt door de corona-omstandigheden kunt u altijd advies inwinnen bij Deviaa. Wij coachen u, als werkgever, graag in dit proces. Daarbij vergeten we de werknemer niet en proberen we hem/haar ook zo goed mogelijk te begeleiden in het proces.

 

Scroll naar boven