« Terug

Jong en opgebrand

work-2005640_1920.jpg30 mei

Jong en opgebrand

In de knop gebroken. Hoe komt dat? Uit een vergelijkend internationaal onderzoek waarin gekeken werd naar het welbevinden onder leerlingen (OECD, 207) blijkt dat pubers en jongvolwassenen vaak een betaalde baan en sportactiviteiten hebben naast hun schooltaken en opleiding. Ook hebben ze stevige ambities en hebben hun ouders vaak (te) hoge verwachtingen over hun mogelijkheden.

Stress op school hangt sterkt samen met de thuissituatie, het uitvoeren van het bijbaantje, de ambities en het verwachtingspatroon van de leerlingen, pubers of jongvolwassenen en van de ouders. En in de laatste, maar zeker niet in de minste plaats hangt stress samen met het gebruik van social media.

Jong en opgebrand. Wiens probleem is dit? In eerste plaats ligt er een taak bij de ouders om realistisch te zijn in het zien van de talenten van zoon of dochter. Ook is het voor jongeren zelf belangrijk om eerlijk te reflecteren. Een taak voor het onderwijs is om niet altijd mee te gaan in de wensen van ouders en hun kinderen.

De gevolgen van een burn-out zijn heftig. We hebben het over een generatie jongeren die in de knop gebroken zijn. Er is sprake van grote prestatiedruk, waardoor ze niet kunnen voldoen aan de overspannen verwachtingen. Dit heeft vervolgens weer een negatieve invloed op het welbevinden van de jongere.

Om de enorme prestatiedruk te verminderen en het welzijn van de jongeren te verhogen, is het van belang om een goede balans te vinden in het verwachtingsniveau van leerlingen en hun ouders. Daarbij ligt er misschien wel een opvoedende taak voor het onderwijs?

« Terug

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot, zowel in het privéleven als op het werk. Medewerkers kunnen worstelen met de emotionele impact van de coronacrisis. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Het thuiswerken, waarbij ook de partner en kinderen thuis aan het werk zijn kan belastend zijn;
  • Het contact met collega’s dat wordt gemist;
  • De spanning dat zijzelf of hun naasten besmet kunnen zijn/worden;
  • Het niet mogen bezoeken van een dierbare;
  • De grens tussen werk en privé vervaagt.

Iedere medewerker gaat verschillend om met de emotionele impact die de bovenstaande oorzaken kunnen hebben voor de medewerker. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.  In de dagelijkse praktijk zien we medewerkers hinder hebben van milde sociaal-emotionele klachten tot medewerkers die klachten ervaren die overeenkomen met rouwproblematiek.

Wat kan u voor uw medewerker betekenen?                                                                                                    Ondanks dat u niet verantwoordelijk bent voor het privéleven van uw werknemers, kunt u er wel voor hen zijn. Het kan ook de uitval van uw werknemers beperken. Dit is een stukje sociaal werkgeverschap. In het algemeen kan wel gezegd worden dat iedere werknemer het fijn vindt om begrip te krijgen van de werkgever over de emoties die ervaren worden. Naast het geven van begrip kan u het volgende doen:

Houd contact

Het is belangrijk dat u contact houdt met uw werknemers en goed luistert waar zij behoefte aan hebben, ook al werken ze thuis. Zoek deze behoefte op en probeer er op in te spelen. De ene zal er behoefte aan hebben om zich te storten op zijn werk, terwijl de ander meer behoefte heeft om zijn hart te luchten.

 

Structuur en afleiding

Structuur en afleiding van het werk kan houvast bieden aan een werknemer. Dit kan door het thuiswerken een extra uitdaging zijn. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen, door te overleggen met uw werknemer over het werk en samen te bespreken wat nodig is om weer (volledig) aan het werk te kunnen.

 

Balans in activiteiten

Door een vervaagde grens tussen het werk- en privéleven van uw werknemers is het lastig voor hen om een evenwicht te vinden tussen werkzaamheden die energie oproepen en werkzaamheden die stress oproepen. Dit zorgt ervoor dat mensen minder los komen van het werk en stresshormonen gaan ontwikkelen, die psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. Dit kan voorkomen worden door thuis een aparte werkplek te creëren. Dit kan bijvoorbeeld een lege zolderkamer zijn, waardoor de plaats waar u zich ontspant, gescheiden is van de plaats waar u werkt. Dit zorgt voor een betere scheiding tussen het werk- en privéleven, wat op termijn stress kan voorkomen.

Coaching

Over het omgaan met een medewerker die klem loopt door de corona-omstandigheden kunt u altijd advies inwinnen bij Deviaa. Wij coachen u, als werkgever, graag in dit proces. Daarbij vergeten we de werknemer niet en proberen we hem/haar ook zo goed mogelijk te begeleiden in het proces.

 

Scroll naar boven