« Terug

Aanpassingsproblemen

18 mei

Heb ik een aanpassingsprobleem?

Niemands leven verloopt zonder obstakels. Problemen horen bij het dagelijks leven. Maar soms kunnen er situaties optreden die zo diep en ingrijpend zijn, of zulke grote gevolgen hebben, dat het (tijdelijk) niet lukt om hier op een goede manier mee om te gaan. U merkt dan aan uzelf dat u blijft ‘hangen’ in bepaalde emoties of bepaald gedrag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren naar aanleiding van een verhuizing of na het overlijden van een dierbare persoon. Niet iedere persoon reageert hierop dezelfde manier op en voor sommige mensen, of in bepaalde omstandigheden, kan het moeilijk zijn om zich na verloop van tijd aan te passen aan de veranderde situatie. Wanneer de stress die hierbij komt kijken, lange tijd aanwezig blijft, kan het leiden tot een aanpassingsprobleem.

Iemand met een aanpassingsprobleem heeft dus moeite met het op de juiste manier aanpassen aan een nieuwe of onprettige situatie. Dit kan tot uiting komen in gevoelens van angst, onrust, hopeloosheid, somberheid, huilbuien, nervositeit of vergeetachtigheid. Niet alleen de emoties raken verstoord, maar het kan ook effect hebben op het gedrag. Dit kan zich bijvoorbeeld manifesteren in teruggetrokken gedrag of het uitstellen van taken, waardoor u (onbedoeld) de problemen naar u toetrekt en zich erdoor op laat slokken. Aanpassingsproblemen kunnen echter ook resulteren in storend gedrag of humeurigheid richting uw naasten, waarbij men probeert om het frustratieniveau in de hand te houden door het ‘op anderen af te reageren.’ Dit wordt ook wel externaliseren genoemd. Soms uiten spanningen en stress zich lichamelijk en kunnen er ook lichamelijke klachten optreden, zoals migraine, obstipatie, ademhalingsproblemen etc.

Rouw- en verwerkingsproblemen zijn voorbeelden van aanpassingsproblemen. Deze vormen kunnen bijvoorbeeld voorkomen bij een kind dat geconfronteerd wordt met ingrijpende levensgebeurtenissen (zoals echtscheiding, overlijden van een dierbare persoon, ziekte, ernstig ongeval). Of bij een jongvolwassene die na een verhuizing moeite heeft om te aarden in de nieuwe omgeving. Rouw en verwerking zijn normale en noodzakelijke processen en soms heeft men een bepaalde periode nodig om te acclimatiseren. Dit kan echter ontaarden in een aanpassingsprobleem wanneer deze periode te lang duurt of wanneer er een ongezond patroon aanwezig is.

Aanpassingsproblemen kunnen op verschillende manieren tot uiting komen. Bij kinderen kunt u hierbij denken aan aanhoudende angstklachten, emotionele uitbarstingen en ‘tegendraads gedrag’. Wanneer deze gedragingen na een belangrijke verandering of verlieservaring zijn ontstaan, is er meestal sprake van een aanpassingsprobleem.

Bij (jong)volwassenen uit een aanpassingsprobleem zich meestal in aanhoudende gevoelens van eenzaamheid, isolatie, het gevoel door uw omgeving niet begrepen worden en over het algemeen ‘niet lekker in uw vel zitten’ vanaf de tijd dat de verandering of verlieservaring in uw leven heeft plaatsgevonden.

Vermoed u dat er bij u of bij uw kind sprake is van een aanpassingsprobleem? Schroom dan niet om hulp te zoeken. De praktijk laat regelmatig zien dat enkele gesprekken met een counselor of coach al voldoende kunnen zijn om het knelpunt helder te krijgen en wat u nodig hebt om nieuwe doelen te stellen.

Gerdien van Wijk
Psychosociaal en Gedragstherapeut

« Terug

Impact coronacrisis

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot, zowel in het privéleven als op het werk. Medewerkers kunnen worstelen met de emotionele impact van de coronacrisis. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Het thuiswerken, waarbij ook de partner en kinderen thuis aan het werk zijn kan belastend zijn;
  • Het contact met collega’s dat wordt gemist;
  • De spanning dat zijzelf of hun naasten besmet kunnen zijn/worden;
  • Het niet mogen bezoeken van een dierbare;
  • De grens tussen werk en privé vervaagt.

Iedere medewerker gaat verschillend om met de emotionele impact die de bovenstaande oorzaken kunnen hebben voor de medewerker. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben.  In de dagelijkse praktijk zien we medewerkers hinder hebben van milde sociaal-emotionele klachten tot medewerkers die klachten ervaren die overeenkomen met rouwproblematiek.

Wat kan u voor uw medewerker betekenen?                                                                                                    Ondanks dat u niet verantwoordelijk bent voor het privéleven van uw werknemers, kunt u er wel voor hen zijn. Het kan ook de uitval van uw werknemers beperken. Dit is een stukje sociaal werkgeverschap. In het algemeen kan wel gezegd worden dat iedere werknemer het fijn vindt om begrip te krijgen van de werkgever over de emoties die ervaren worden. Naast het geven van begrip kan u het volgende doen:

Houd contact

Het is belangrijk dat u contact houdt met uw werknemers en goed luistert waar zij behoefte aan hebben, ook al werken ze thuis. Zoek deze behoefte op en probeer er op in te spelen. De ene zal er behoefte aan hebben om zich te storten op zijn werk, terwijl de ander meer behoefte heeft om zijn hart te luchten.

 

Structuur en afleiding

Structuur en afleiding van het werk kan houvast bieden aan een werknemer. Dit kan door het thuiswerken een extra uitdaging zijn. Als werkgever kunt u hier een belangrijke rol in spelen, door te overleggen met uw werknemer over het werk en samen te bespreken wat nodig is om weer (volledig) aan het werk te kunnen.

 

Balans in activiteiten

Door een vervaagde grens tussen het werk- en privéleven van uw werknemers is het lastig voor hen om een evenwicht te vinden tussen werkzaamheden die energie oproepen en werkzaamheden die stress oproepen. Dit zorgt ervoor dat mensen minder los komen van het werk en stresshormonen gaan ontwikkelen, die psychische klachten tot gevolg kunnen hebben. Dit kan voorkomen worden door thuis een aparte werkplek te creëren. Dit kan bijvoorbeeld een lege zolderkamer zijn, waardoor de plaats waar u zich ontspant, gescheiden is van de plaats waar u werkt. Dit zorgt voor een betere scheiding tussen het werk- en privéleven, wat op termijn stress kan voorkomen.

Coaching

Over het omgaan met een medewerker die klem loopt door de corona-omstandigheden kunt u altijd advies inwinnen bij Deviaa. Wij coachen u, als werkgever, graag in dit proces. Daarbij vergeten we de werknemer niet en proberen we hem/haar ook zo goed mogelijk te begeleiden in het proces.

 

Scroll naar boven