TIP Document voorpagina Deviaa

Waarom is het verstandig om assessments af te laten nemen? Download de vijf GRATIS tips.

Een assessment is een onderzoek waarmee u inzicht krijgt in de kwaliteiten van uw huidige of potentiële medewerkers. Waar liggen ontwikkelkansen en wat zijn de valkuilen? Zitten de juiste mensen op de juiste plek? Onze gedragswetenschappers vinden de antwoorden op dergelijke vragen met behulp van diepte-interviews en testen. Na goedkeuring van de geïnterviewde ontvangt u een heldere, overzichtelijke rapportage van zijn of haar ontwikkelpotentieel. 

Ook úw organisatie heeft baat bij assessments:

Minder personeelswisselingen

Minder verzuim

Lagere scholings- en wervingskosten

Download vrijblijvend het tipdocument voor toelichting en nog meer voordelen. 

Logo de Werkende Website

© 2024 - Deviaa